Ljubljana, 6. avgusta - Vlada je na dopisni seji zaključila projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov. Ob tem je ugotovila, da je bila sanacija bolnišnic neuspešna pri 13 od 15 bolnišnic v sanaciji, so navedli na ministrstvu za zdravje. Z zaključkom sanacije preneha delovati sanacijski odbor in sanacijske uprave v zavodih.

Sanacija je bila v slovenskih bolnišnicah uvedena na podlagi zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov. Zakon je bil sprejet v mandatu Mira Cerarja, ministrstvo za zdravje je takrat vodila Milojka Kolar Celar. Petnajst bolnišnic je tako konec novembra 2017 prejelo skupaj skoraj 136 milijonov evrov za plačilo zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev in za plačilo posojil.

Edina bolnišnica, ki je zaključila sanacijo pred današnjo vladno odločitvijo, je bila jeseniška bolnišnica. Vlada je sklep o tem sprejela julija lani.

Danes pa je odločila, da se sanacija zaključi v onkološkem inštitutu, ljubljanskem in mariborskem univerzitetnem kliničnem centru, splošnih bolnišnicah Brežice, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Trbovlje in Izola ter v kranjski porodnišnici in Bolnišnici Topolšica. Kot so ob tem izpostavili na ministrstvu, je bila sanacija neuspešna pri 13 od 15 bolnišnic.

Zaposleni s sklenjenim delovnim razmerjem za delo na posebnem vladnem projektu sanacije bolnišnic opravljajo delo do konca leta. Do takrat morajo pripraviti končna poročila in podlage za prehod na redno spremljanje ukrepov za zagotavljanje dolgoročne finančne stabilnosti v okviru rednih nalog.

Vodstva javnih zdravstvenih zavodov medtem nadaljujejo z opravljanjem potrebnih ukrepov za zagotavljanje dolgoročne finančne stabilnosti v okviru rednih nalog. V skladu z zakonom o izvrševanju proračunov za leti 2020 in 2021 vodstvo zavoda polletnemu poročilu predloži sanacijski načrt, če iz ocene realizacije sprejetega finančnega načrta izhaja, da bo ob koncu tekočega leta javni zdravstveni zavod realiziral presežek odhodkov nad prihodki.

Funkcijo nadzora nad izvajanjem ukrepov izvaja svet zavoda, ki daje soglasje na program dela in finančni načrt ter sanacijski program, so še zapisali v sporočilu po današnji dopisni seji vlade.