Varovanje iskre lahko vključuje tudi zagotavljanje sredstev za zgodnjo fazo razvoja nove terapije, ustvarjanje pravega okolja za sodelovanje med partnerji v razvoju, nadgrajevanje regulatornega ogrodja v koraku s hitrim razvojem znanosti. Pomeni pa tudi izgradnjo trdnega in učinkovitega ogrodja za zaščito intelektualne lastnine.

Intelektualna lastnina je najpogosteje uporabljen izraz za opis sistema spodbud in nagrad, ki spodbuja in ščiti inovacije, pospešuje razvoj in usmerja investicije na področja neizpolnjenih zdravstvenih potreb. Iskro zamisli je potrebno varovati in ščititi do končnega razvoja v novo zdravilo. Farmacevtske spodbude in nagrade so omogočile dostop do današnjih zdravil in investicije v zdravila jutrišnjega dne za bolnike, ki jih potrebujejo že danes.

Sistem ukrepov, kot so patenti, varstveni certifikati in zaščita regulatornih podatkov so temelji, na katerih stoji inovacija. Družbam, ki raziskujejo in razvijajo nova zdravila daje določeno stopnjo varnosti in zagotovil, da bo zdravilo po vstopu na trg za določeno obdobje zaščiteno pred nepošteno konkurenco. Inovativne družbe takšno zaščito potrebujejo za investicije v dolgotrajen, zapleten in tvegan proces razvoja novih zdravil za bolnike, zdravstvene sisteme in družbo, ki nenazadnje tlakuje tudi pot uporabi nizkocenovnih generičnih zdravil v zdravstvenih sistemih.

Svet potrebuje celovit nabor spodbud, ki podpirajo razvoj rešitev za neizpolnjene potrebe bolnikov in razvoj odkritij osnovne znanosti v učinkovita zdravila. Prav takšne spodbude so v preteklosti omogočile razvoj zdravil, ki jih uporabljamo danes, in bodo podprle razvoj zdravil prihodnosti.

Več kot 7000 zdravil v razvoju dokazuje, da sistem deluje in omogoča razvojne postopke v tako velikem obsegu kljub visokemu tveganju neuspeha. Takšna nova zdravila bodo tudi v prihodnosti spreminjala življenja bolnikov; upočasnjevala napredovanje bolezni, omogočala izogibanje boleznim in zmanjševala skupne stroške zdravstvenih sistemov. Ta novi val inovacij v medicini in produkti, ki jih bo prinesel, preprosto ne bi obstajali brez farmacevtskih spodbud in nagrad.

Režim farmacevtskih spodbud je zapleten ekosistem, ki upošteva realnost biofarmacevtskega razvoja in potreb družbe. Kakršnakoli sprememba sistema farmacevtskih spodbud in nagrad prinaša tveganje spodkopavanja postopka inovacij, na katerega se zanašajo bolniki, zdravstveni sistemi in družba. Takšen primer je sprejem uredbe EU o odpovedi dodatnega varstvenega certifikata (SPC), ki v svet pošilja negativen signal, da Evropa slabi svoj sistem zaščite intelektualne lastnine. Evropa zato postaja manj zanimiva za investicije in izvajanje raziskav, takšni ukrepi pa vplivajo tudi na našo zmožnost za razvoj novih zdravil za bolnike.

Evropski oblikovalci politik morajo poiskati načine za vzpostavitev ravnovesja na področju inovacij in najti nove načine za zaščito iskre inovacij ter povrniti globalno zaupanje v Evropo kot destinacijo za raziskave, če naj Evropa razvije ves svoj potencial kot svetovna voditeljica na področju zdravstvenih raziskav in razvoja.

IP načela(.docx) SLO

Več informacij je na voljo na naslovu:

https://www.efpia.eu/about-medicines/development-of-medicines/intellectual-propertv/