KODEKSI

Kodeks obveščanja in seznanjanja o zdravilih na recept in sodelovanja z zdravstvenimi delavci

Kodeks JOPS – Kodeks transparentnosti

Kodeks sodelovanja z združenji bolnikov

JAVNE OBJAVE

Javna objava prenosov vrednosti ZD in ZO 2016

Javna objava prenosov vrednosti ZD in ZO 2017

Javna objava prenosov vrednosti ZD in ZO 2018

Javna objava prenosov vrednosti društvom bolnikov