Ljubljana, 1. januarja - Z današnjim dnem v veljavo stopa ukrep interventnega zakona v zdravstvu - ambulante za neopredeljene bolnike oziroma bolnike brez izbranega družinskega zdravnika. Zdravstveni delavci se bodo v predvidenih 94 ambulant vključevali prostovoljno, za delo pa bodo plačani po podjemnih pogodbah, ki bodo oproščene plačila davka.

Ukrep ambulant za neopredeljene bolnike predvideva konec oktobra sprejet zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženje posledic covida-19 na področju zdravstva. Veljal bo od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2024. Vlada pa ga bo lahko še dvakrat podaljšala na podlagi strokovnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vsakokrat za največ šest mesecev.

Z ministrstva za zdravje so izvajalcem minuli teden posredovali navodila glede organizacije ambulant za neopredeljene zavarovane osebe. V dopisu, ki ga je pridobila STA, so poudarili, da se bodo tovrstne ambulante organizirale pri javnih zdravstvenih zavodih, kjer zaradi pomanjkanja zdravnikov izbira družinskega zdravnika ni mogoča.

Ob tem so priložili seznam, s katerim je minister določil število ambulant za neopredeljene na posameznih javni zavod in največji obseg programa družinske medicine v posamezni ambulanti za neopredeljene, ki bo veljal do 31. marca 2023.

Javni zdravstveni zavodi bomo morali v treh dneh po organiziranju ambulante o tem obvestiti ministrstvo, poleg ministrstvu pa tudi Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije sporočiti kontaktne podatke in delovni čas ambulante, te podatke pa objaviti tudi na spletni strani.

Zaposleni se bodo v delo v ambulantah vključevali na podlagi podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava, pri čemer bodo oproščeni plačila posebnega davka na izplačila na podlagi podjemnih pogodb, predvideva zakon. Sredstva za delovanje ambulant se bodo zagotavljala iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Dejavnost ambulante za neopredeljene bo plačana po pavšalnem znesku. Zdravstveni zavodi bodo za uro dela zdravnikov prejeli 121 evrov, za tehnika zdravstvenega tehnika 54 evrov, za zdravstveno-administrativnega sodelavca pa 27 evrov. Koliko od tega denarja bo šlo zaposlenim, še ni znano.

V ambulante se bodo lahko poleg družinskih zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev v javnih zdravstvenih zavodih vključevali tudi zdravniki koncesionarji in zdravstveni delavci, zaposleni pri koncesionarjih. Zdravniki ter drugi zdravstveni delavci in sodelavci se bodo v ambulante po zakonu vključevali prostovoljno.

Ordinacijski čas tovrstnih ambulant določa pravilnik o organizaciji ambulant. Odvisen bo od obsega programa ambulante za neopredeljene, pri čemer je najkrajši ordinacijski čas najmanj dvakrat tedensko, skupaj štiri ure v tednu. Ambulanta za neopredeljene, ki bo delovala v obsegu enega tima programa splošne oziroma družinske medicine, pa ima ordinacijski čas osem ur dnevno. Javni zavod lahko delo ambulante za neopredeljene organizira tudi v soboto.

Glede na pravilnik bo zavarovana oseba prosto izbrala in se opredelila na ambulanto za neopredeljene tako, da bo podpisala listino o izbiri osebnega zdravnika, pri čemer se podatka o osebnem zdravniku na listini ne izpolni. Opredelitev na ambulanto za neopredeljene velja eno leto z možnostjo avtomatskega podaljšanja.

Ukrep je začasne narave in je namenjen večji dostopnosti do zdravstvene oskrbe na primarni ravni za osebe, ki so v danem trenutku brez izbranega osebnega zdravnika, pojasnjujejo na ministrstvu.