Ljubljana, 8. junija - Bolnikom v Sloveniji je odslej na voljo prvo in edino tarčno zdravilo za napredovalega raka dojk. Kot so sporočili iz Novartisa, je zdravilo z učinkovino alpelizib novo upanje za bolnike z napredovalim rakom dojk z mutacijo PIK3CA, ki imajo navadno slabšo splošno prognozo.

Alpelizib je prvo in edino zdravilo, posebej odobreno za ljudi z napredovalim rakom dojk, katerih tumorji vsebujejo mutacijo PIK3CA, ki spodbuja rast tumorja in je povezana s slabim odzivom na zdravljenje. Kot so sporočili iz Novartisa, poznavanje statusa PIK3CA omogoča zdravnikom, da bolje pripravijo osebni načrt zdravljenja za bolnike. Bolniki z napredovalim rakom dojk so lahko izbrani za zdravljenje z alpelizibom na podlagi prisotnosti mutacije PIK3CA v vzorcih tumorjev.

V Sloveniji vsako leto za napredovalim rakom dojk zboli okrog 3501 ljudi, po vsem svetu pa 334.000 ljudi. Od tega ima približno 40 odstotkov tistih s podtipom HR+/HER2- mutacijo PIK3CA, kar je povezano s slabo prognozo.

Evropska komisija je alpelizib odobrila julija 2020. Ta odobritev je sledila pozitivnemu mnenju, ki ga je maja 2020 podal Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini pri Evropski agenciji za zdravila (EMA). Učinkovino za to zdravilo proizvajajo v Novartisovih Tehničnih dejavnostih v Mengšu.

Slovenija je po poročanju Radia Slovenija ena redkih držav, kjer je to zdravilo dostopno. Na Onkološkem inštitutu so že zdravili bolnice v programu sočutne uporabe, še preden je bilo zdravilo registrirano. V okviru programa, ko proizvajalec daje na voljo zdravila brezplačno, na OI zdravijo 25 bolnic. Gre sicer za drago zdravilo, saj mesečno zdravljenje stane med 3000 in 4000 evrov, povprečni čas jemanja pa je leto dni.