Ljubljana, 15. februarja (STA) - Zdravstveni dom (ZD) Ljubljana v okviru raziskovalnega programa Obzorja 2020 kot eden od petih partnerjev skupaj z Belgijo, Nizozemsko in Kambodžo začenja štiriletni projekt za oskrbo bolnikov s hipertenzijo in sladkorno boleznijo tipa 2 za ranljive ljudi. Pomen in prednosti projekta bodo predstavili danes v Ljubljani.

Mednarodni projekt z naslovom Povečanje obsega integriranega svežnja oskrbe za bolnike s sladkorno boleznijo in hipertenzijo za ranljive ljudi (SCUBY) je po navedbah sodelujočih edinstven, saj omogoča učenje iz najboljših praks in iskanje poti, pri čemer bosta primerjava med državami in vzajemno učenje vodilo za pripravo časovnih načrtov. Ti bodo v pomoč tudi odločevalcem v zdravstvu pri "uvajanju najboljših praks in izboljšanju standardne zdravstvene oskrbe za te bolnike", so sporočili iz ZD Ljubljana.

"Jedro tega štiriletnega projekta je povečanje obsega integriranega svežnja oskrbe s petimi komponentami," so pojasnili. Te so identifikacija ljudi s hipertenzijo in/ali sladkorno boleznijo tipa 2, obravnava na primarni ravni, zdravstvena vzgoja, podpora bolnikom in negovalcem pri samokontroli ter sodelovanje med negovalci. Posebna pozornost je posvečena ranljivim skupinam bolnikov in vključevanju njihovih oskrbovalcev. Prizadevajo si tudi za razširitev in povečanje nadzora nad sladkorno boleznijo in hipertenzijo v vseh državah.

Kot so pojasnili, se povezujejo z odločevalci na vseh ravneh, da bi lahko prepoznali možnosti in ovire pri vpeljevanju najboljših praks v večjem obsegu in podprli smiselno uporabo v vsaki državi. Ovrednotili bodo, kako svežnji oskrbe vplivajo na rezultate in učinkovitost nadgradnje oskrbe v vsaki vključeni državi. Njihove izkušnje in novo znanje bodo po navedbah partnerjev projekta koristile odločevalcem v državah s podobnimi okoliščinami.

Konzorcij projekta sestavlja pet izkušenih strokovnih in raziskovalnih partnerjev z znanjem o kroničnih nenalezljivih boleznih in nadgradnjo oskrbe. Poleg ZD Ljubljana pri projektu sodelujejo še Nacionalni inštitut za javno zdravje iz Kambodže, Univerza v Antwerpnu v Belgiji, Inštitut za tropsko medicino iz Antwerpna in Univerzitetni zdravstveni center Utrecht iz Nizozemske.

Današnje predstavitve in slavnostnega začetka raziskovalnega projekta SCUBY, ki ga v programu Obzorja 2020 financira EU, naj bi se udeležili minister za zdravje Samo Fakin, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Marjan Sušelj, ljubljanski župan Zoran Janković in znanstveni referent pri Evropski komisiji Miguel Lizaso.