Bruselj, 05. februarja (STA) - V Evropski uniji je bilo leta 2017 v povprečju zdravih ali zelo zdravih več kot 95 odstotkov otrok, kažejo podatki, ki jih je danes objavil Eurostat. V Sloveniji je bilo zdravih ali zelo zdravih 93,8 odstotka otrok, dokaj zdravih 5,2 odstotka, slabega ali zelo slabega zdravja pa odstotek otrok.

Z omejitvami dejavnosti zaradi različnih zdravstvenih težav se je v EU leta 2017 po podatkih Eurostata v povprečju soočalo manj kot pet odstotkov otrok.

Nobenih omejitev dejavnosti zaradi zdravstvenih težav ni imelo 95,2 odstotka otrok (v Sloveniji 96,4 odstotka), 3,7 odstotka otrok v EU je imelo zmerne omejitve (v Sloveniji 2,3 odstotka), 1,2 odstotka otrok v EU pa je imelo hude omejitve dejavnosti zaradi zdravstvenih težav (v Sloveniji 1,3 odstotka).

Po podatkih Eurostata se odstotek zdravih otrok v EU nekoliko spreminja glede na starostno skupino. Delež otrok, katerih zdravje je slabo ali zelo slabo, je v povprečju v EU vseh starostnih skupinah nižji od enega odstotka.

V starostni skupini do pet let je bilo v EU leta 2017 zdravih ali zelo zdravih 96,5 odstotka otrok (v Sloveniji 93,9 odstotka), v starostni skupini med 5 do 9 let 95,9 odstotka (v Sloveniji 94,3 odstotka), v starostni skupini od 10 do 15 let pa 95,2 odstotka otrok (v Sloveniji 93,3 odstotka).

Več kot 99 odstotkov vseh otrok v starostni skupini do pet let je bilo zdravih ali zelo zdravih v Bolgariji, Romuniji, Italiji in na Malti. Najnižji delež tistih, ki so bili zdravi ali zelo zdravi, pa je bil v starostni skupini do pet let po podatkih Eurostata v Estoniji (92,4 odstotka), na Poljskem (93,1 odstotka), v Latviji in na Portugalskem (po 93,3 odstotka) ter v Sloveniji (93,9 odstotka).

V starostni skupini od 5 do 9 let je bil v EU delež otrok, ki so bili zdravi ali zelo zdravi, najnižji na Portugalskem (89,3 odstotka) in v Latviji (91,2 odstotka), najvišji pa v Romuniji (99,8 odstotka), na Cipru (98,9 odstotka), Italiji (98,8 odstotka) in v Grčiji (98,7 odstotka). V Sloveniji je bilo leta 2017 zdravih ali zelo zdravih 94,3 odstotka otrok, starih od 5 do 9 let.

V starostni skupini od 10 do 15 let je bil najnižji delež zdravih in zelo zdravih otrok v Latviji (88 odstotkov), na Portugalskem (88,7 odstotka) in Estoniji (89,6 odstotka), najvišji pa v Romuniji (99,1 odstotka), Italiji (98,4 odstotka) in Bolgariji (98,2 odstotka). V Sloveniji pa je bilo po teh podatkih zdravih ali zelo zdravih 93,3 odstotka otrok, starih med 10 in 15 let.