Ljubljana, 11. oktobra (STA) - Zadnjih 14 let je 11. oktober posvečen boju proti bolečini. "Bolečina je nekaj, kar nas spremlja praktično vsak dan in je do neke mere koristna, saj deluje kot opozorilo, da se v telesu ali njegovi neposredni okolici dogaja nekaj, kar nas ogroža," pravi zdravnik Gorazd Požlep. V razvitem svetu dobra petina prebivalstva občasno trpi zaradi bolečine.

Predsednik Slovenskega združenja za zdravljenje bolečine Požlep je za STA povedal, da je sicer namen tega dneva bolnike in strokovno javnost opozoriti na pomembnost obravnavanja bolečine. Letošnji svetovni dan je tako po njegovih besedah posvečen izobraževanju o problemu in lajšanju bolečine, kajti na grobo ocenjeni posredni in neposredni "stroški kronične bolečine v EU znašajo okoli 440 milijard evrov letno".

Zaradi bolečine bomo lahko primerno ukrepali in preprečili večjo poškodbo, do katere bi lahko prišlo. Problem pa nastane, če bolečina traja dalj časa, takrat govorimo o kronični bolečini, ki zelo pogosto izgubi svoj varovalni učinek, predstavlja samo breme in v veliki meri po Požlepovih besedah znižuje kakovost življenja milijonom ljudi po svetu.

"V grobem lahko rečemo, da v razvitem delu sveta dobra petina prebivalstva vsaj občasno trpi zaradi bolečine. Kljub vse večjemu znanju o mehanizmih nastanka in tudi lajšanju bolečine pa se stanje le zelo počasi izboljšuje. Lahko se vprašamo, kaj je vzrok za takšno stanje, vendar odgovor ni preprost," je poudaril Požlep.

Ob tem je opozoril, da smo dolgo časa na kronično bolečino gledali le kot na biološki pojav, zanemarjali pa njeno psihosocialno komponento. V zadnjih desetletjih je namreč postalo jasno, da na doživljanje bolečine pogosto vplivajo tudi psihološki in socialni dejavniki. Samo zdravljenje pa je po njegovih navedbah še vedno pretežno usmerjeno v iskanje vzroka za doživljanje bolečine.

Tak pristop je po njegovem mnenju tudi najbolj pravilen in najbolj učinkovit v primerih, ko vzrok najdemo in ga tudi odpravimo. Jasen vzrok za bolečine imamo skoraj vedno pri bolnikih z rakom, pa tudi številnih revmatoloških, ortopedskih in še katerih, je dejal.

"Žal pa pri številnih bolnikih s kronično bolečino kljub številnim preiskavam pravega vzroka bolečin ne najdemo ali pa ta ni tak, da bi lahko pojasnil bolnikove močne bolečine," je pojasnil Požlep in dodal, da je v teh primerih zdravljenje bolečine precej oteženo. Kajti tudi v razvitem svetu po njegovih navedbah ni dovolj možnosti za sočasno obravnavo bolnikov s strani različnih strokovnjakov, ki k problemu bolečine pristopijo na različne načine.

Takšen pristop je interdisciplinaren, pri čemer sodelujejo tako strokovnjaki medicinskih, kot tudi nemedicinskih strok. "Nujno je, da se tega problema začnemo zavedati in omogočiti stroki, da organizira primeren pristop lajšanju kronične bolečine," je še poudaril predsednik združenja. Ob svetovnem dnevu boja proti bolečini združenje v prostorih zdravniške zbornice pripravlja mednarodni simpozij o racionalni obravnavi bolečine.