Ljubljana, 31. avgusta - Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o predoziranjih zaradi drog v društvu Stigma opozarjajo, da se v svetu in v Sloveniji število smrti zaradi predoziranj z drogami povečuje. V društvu se zato med drugim zavzemajo za uvedbo zdravila nalokson, ki je poleg varnih sob za uporabo drog ključna aktivnost za preprečevanje smrtnih predoziranj.

Kot poudarjajo v Društvu za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje že od leta 2014 nakazuje trend rasti števila umrlih. V letu 2019 so zabeležili že 74 smrti, kar Slovenijo po podatkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) uvršča v vrh po številu umrlih takoj za Škotsko, Irsko in skandinavskimi državami.

Še vedno je največ smrti povezanih z opiati, predvsem s heroinom in metadonom, se pa povečuje tudi število smrti zaradi kokaina. V društvu menijo, da bi podatek o številu smrti moral biti vreden odziva na lokalni in nacionalni ravni, ki bi skupaj v sodelovanju pripravili celostno strategijo boja proti predoziranjem. "Zaenkrat ustreznega odziva še ni. Tudi na nov Nacionalni program za področje drog in akcijski načrt, ki bi se odzval na stanje zadnjih let, čakamo že skoraj dve leti," so opomnili.

Aktualni razpis ministrstva za zdravje prav tako ne omenja odziva na smrti kot prioriteto. Kot izpostavljajo, pa je še bolj zaskrbljujoč podatek, da so se za 30 odstotkov zmanjšala sredstva, ki jih bo ministrstvo namenilo področju obravnave problema uporabe nedovoljenih drog v naslednjih treh letih.

V društvu Stigma v okviru širitve dejavnosti programov v obdobju 2020-2022, ki jih sofinancira ministrstvo za zdravje, večji poudarek dajejo izobraževanju o varnejši uporabi drog kot tudi spodbujanju in motiviranju uporabnikov k manj tveganim načinom uporabe drog, kot so vdihavanje in kajenje drog na foliji, kjer smrtnega predoziranja skoraj ni. Obenem uporabnikom redno zagotavljajo sterilni pribor za varnejšo uporabo drog. V svoje programe pa so uspeli pridobiti tudi osebe, ki se prej niso vključevale. "Gre za skrito populacijo uporabnikov drog s pomanjkljivimi informacijami o možnih tveganjih, ki jih prinese uporaba drog," so pojasnili. V programe društva je bilo v letu 2021 vključenih 715 različnih oseb.

Že vrsto let pa se zavzemajo za uvedbo zdravila nalokson, ki je po mnenju EMCDDA poleg varnih sob za uporabo drog najpomembnejša aktivnost za preprečevanje smrtnih predoziranj. Od marca 2021 je nazalni nalokson oz. nyxoid dostopen uporabnikom Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, a ukrep po mnenju društva ne doseže zadostnega števila uporabnikov. Tako vztrajajo, da je potrebna še večja dostopnost, predvsem za uporabnike, ki niso vključeni v centre po sistemu "Nalokson za domov", saj po podatkih največ ljudi umre doma ali na javnih mestih.

V Sloveniji pa prav tako še vedno obstajajo tudi potrebe po varnih sobah. Kot povzema EMCDDA, je uspeh varnih sob v varnejši uporabi drog, v večji dostopnosti do drugih zdravstvenih in socialnih programov, ter v zmanjšanju javne uporabe drog. Izjemno pomembne ugotovitve so, da vzpostavitev varnih sob ne povzroči povečanja uporabe drog, niti ni zaznane povečane kriminalne aktivnosti, so še poudarili v društvu.