Ljubljana, 23. maja - Svetovna zdravstvena organizacija in medvladni odbor za podnebne spremembe v zadnjem poročilu med vplivi podnebnih sprememb opozarjata na izzive na področju duševnega zdravja, sporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Razvoj podnebnih sprememb lahko upočasnimo z blažilnimi ukrepi in s tem pozitivno vplivamo tudi na duševno zdravje.

Podnebne spremembe vplivajo na pojav duševnih težav in motenj preko nevarnosti, nesreč in globalnih okoljskih groženj ter družbenoekonomskih sprememb, povezanih s podnebnimi spremembami kot so tudi ekstremne vročine, poplave, nevihte, dvig morske gladine, požari v naravi in onesnaževanje oceanov, so zapisali na NIJZ.

Na ranljivost oseb s težavami z duševnim zdravjem vplivata dva dejavnika. Te osebe najprej težje poskrbijo zase, nekatera psihotropna zdravila, ki jih uživajo pa znižajo fiziološki odgovor telesa na povišano zunanjo temperaturo z delovanjem na termoregulacijske mehanizme in tako je prilagajanje telesa na povišane zunanje temperature omejeno.

Vplive dodatno okrepijo tudi dejavniki ranljivosti in neenakosti s področja zdravja, demografski dejavniki, geografski dejavniki, družbeno-ekonomski in družbeno-politični dejavniki. Pojavljajo ali krepijo pa se tudi različna stanja ali vplivi na duševno zdravje, kot so stres, anksioznost, depresija, samomorilno vedenje in napeti odnosi v družbi.

V zvezi s podnebnimi spremembami se pojavlja tudi novejša beseda solastalgija, ki opisuje obliko čustvene ali bivanjske stiske, ki jo povzroči sprememba okolja, ki ni več podobno domačemu, ki so ga prebivalci poznali. Nanaša se na preživeto izkušnjo, strah pred prihodnostjo in s tem strah pred podnebnimi spremembami, ki bodo vplivale na kvaliteto naših življenj.

Na NIJZ opozarjajo, da je mera v kolikšni se bodo podnebne spremembe nadaljevale odvisna od nas, spremembe lahko blažimo z ukrepi kot je zmanjševanje izpustov povzročiteljev podnebnih sprememb in prilagajanjem z ukrepi, kot je ustrezno obnašanje, zaščita pred nalezljivimi boleznimi, izolacija bivalnih prostorov in protipoplavna zaščita.