Ljubljana, 7. aprila - Gospodarska zbornica Slovenije je ob letošnjem svetovnem dnevu zdravja izpostavila pomen kakovostne sestave živil. Živilska podjetja so se prostovoljno zavezala k izboljšanju sestave živil, s tem pa prispevajo k pozitivnim spremembam prehranjevalnih navad potrošnikov in bolj zdravemu življenjskemu slogu, so sporočili.

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri gospodarski zbornici že od leta 2015 živilska podjetja spodbuja k uresničevanju strateških ciljev prehranske strategije, predvsem na področju izboljšanja sestave živilskih izdelkov in spodbujanja zdravega življenjskega sloga.

Neuravnotežena prehrana in pomanjkanje telesne dejavnosti namreč lahko prispevata k razvoju prekomerne telesne mase in debelosti ter k razvoju kronično nenalezljivih bolezni, kot so diabetes tipa dva, srčno-žilne bolezni in bolezni dihal. Z manjšo uporabo sladkorja in soli v živilih, spodbujanjem porabe polnozrnatih sestavin, dodatnim informiranjem potrošnika ter drugimi ukrepi želijo podjetja prispevati k zmanjševanju teh kroničnih bolezni, so sporočili.

Pod okriljem zbornice poteka projekt Zaveza odgovornosti, v okviru katerega podjetja iz sektorja brezalkoholnih pijač, mlekarskega in pekarskega sektorja širijo ponudbo živil izboljšane hranilne sestave.

Potrošnikom so tako danes dostopne številne manj sladke pijače, brezalkoholne pijače z nizko ali brez energijske različice. Prav tako je bolj pestra ponudba mlečnih izdelkov z manj dodanega sladkorja. Povprečen energijski iznos brezalkoholne pijače je v štirih letih padel za eno kilokalorijo na 100 mililitrov, povprečna vsebnost dodanega sladkorja v mlečnih izdelkih pa se je v dveh letih znižala za 0,4 grama na 100 gramov oz. 100 mililitrov. Pada tudi trend slanosti kruha, razširja pa se ponudba polnozrnatih izdelkov.

Ponudba izdelkov izboljšane sestave se je v segmentu brezalkoholnih pijač v štirih letih povečala za 48 odstotkov, v segmentu mlečnih izdelkov pa v dveh letih za 27 odstotkov. Na trgu je večina takšnih izdelkov tudi dodatno označenih z informacijami o njihovi energijski oz. hranilni sestavi že na prednji strani embalaže.

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri gospodarski zbornici je izdala tudi katalog živil izboljšane sestave. Skupaj z ministrstvom za zdravje je zbornica začela s kampanjo Odloči se za, ki spodbuja potrošnike k uporabi živil izboljšane hranilne sestave. Na socialnih omrežjih potrošnike tako seznanjajo o izboljšanju hranilnih sestav živil.