Mednarodni forum znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb sporoča, da je skupni znesek donacij, ki so ga v boju proti COVID-19 v Sloveniji do sedaj prispevale družbe članice, presegel 1 milijon evrov. Farmacevtske družbe so donacije slovenskemu zdravstvu in zdravstvenim delavcem, za blaženje posledic epidemije, namenile tako v materialnih, kot finančnih sredstvih. Ob tem pa poudarjajo, da intenzivno nadaljujejo tudi z vlaganji v iskanje zdravil, terapij in cepiva ter vzpostavljanjem učinkovitega sistema izmenjave podatkov.

Družbe članice Foruma so s svojimi donacijami slovenskemu zdravstvenemu sistemu že presegle 1 milijon evrov, prav tako pa nadaljujejo z vlaganji v iskanje učinkovitega zdravila in cepiva zoper COVID-19. »Razvoj zdravil in cepiv za množično rabo terja svoj čas, testiranja in preverjanja, zato je težko pričakovati, da bo cepivo jutri že na voljo. Do takrat pa moramo biti vsi zavezani k iskanju poti za blaženje posledic epidemije. In temu so namenjene donacije slovenskemu zdravstvenemu sistemu naših družb članic v zadnjih dveh mesecih,« poudarja Barbara Stegel, generalna sekretarka Foruma.

Farmacevtska industrija je zelo aktivna tudi na evropski ravni, kjer EFPIA (Evropska zveza farmacevtske industrije in združenj) skupaj z Evropsko komisijo ter Komisarko za zdravje Stello Kyriakides iščejo skupne rešitve v boju proti COVID-19, ob tem pa so v Evropski komisiji že zbrali tudi 7,4 milijarde sredstev za boj proti epidemiji.

»Med prednostnimi nalogami je tudi vzpostavitev učinkovitega sistema izmenjave podatkov in informacij med državami članicami EU o zdravstveni sliki posamezne države, bolnikih, zdravilih in zalogah zdravil. S temi podatki se želi farmacevtska industrija ustrezno organizirati in pripraviti na morebitni drugi val epidemije,« še dodajajo v Forumu.

Farmacevtska industrija je ob izbruhu tudi že povečala svoje proizvodne kapacitete, da so lahko zadostili večjemu povpraševanju po zdravilih v času epidemije. V nadaljevanju pa bo, v primeru drugega vala epidemije, ključna učinkovita distribucija na celotnem evropskem ozemlju, zato je nujno doseči dogovor o sistemu nadzora in upravljanja z epidemijo na evropski ravni.