V okviru portugalskega predsedovanja Svetu EU je potekala konferenca na temo pomena intelektualne lastnine - "High Level Conference on Intellectual Property", kjer so govorci razpravljali o prihodnosti (digitalnih) inovacij in s tem povezanimi vprašanji o intelektualni lastnini (IP oz. Intellectual Property).

Pospeševanje in spodbujanje digitalnega razvoja preko sistema intelektualne lastnine je edinstvena priložnost ne le za spodbujanje gospodarstva, temveč tudi za ustvarjanje ugodnejšega ozračja za močnejšo in učinkovitejšo inovacijsko sfero, tudi na področju farmacevtske panoge. Evolucijski tehnološki in inovacijski proces vodi do tega, da mora intelektualna lastnina ustvariti pogoje tako za sam razvoj, kot za lansiranje izdelkov na trg. Dogodek je organiziral Portugalski inštitut za industrijsko lastnino (Portuguese Institute of Industrial Property, INPI), s podporo Evropske komisije, Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Evropske patentne organizacije (EPO) in Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO).

V uvodnem nagovoru na konferenci je predsednik EPO poudaril, da imajo inovacije in intelektualna lastnina osrednjo vlogo v boju proti pandemiji in evropskemu gospodarskemu okrevanju. Poudaril je potrebo po podpori izumiteljem in podjetjem, ki jim bodo pomagali pri uvajanju novih tehnologij na trg in sicer tako, da bodo prejemali visokokakovostne pravočasne patente in da bodo opremljeni z znanjem in orodji za učinkovito uporabo patentov in intelektualne lastnine.

Poudaril je tudi pomen napredka pri enotnem evropskem patentu, katerega cilj je zagotoviti stroškovno učinkovito patentno zaščito in večjo pravno varnost v državah članicah EU. To je še posebej pomembno za zaščito evropskih inovativnih podjetij.

Predsednica INPI, Ana Bandeira, je poudarila, da mora digitalna preobrazba, ki bo ključno gonilo gospodarskega okrevanja, imeti enak tempo sprememb in prilagajanja kot tehnološka in komercialna revolucija. "V tem primeru vrednost neopredmetenih sredstev presega vrednost opredmetenih sredstev," je dejala.

Cilj konference je bil ozaveščanje o koristih zaščite pravic industrijske lastnine in promocija inovativnih rešitev s posebnim poudarkom na zelenih tehnologijah in umetni inteligenci.