Forum je 3. marca 2016 z Evropsko zvezo farmacevtskih industrij in združenj (EFPIA) v Ljubljani soorganiziral delavnico o implementaciji evropske direktive o preprečevanju vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo, 4. marca pa je gostil srečanje Delovne skupine EFPIA za srednjo in vzhodno Evropo.

Nosilec implementacije direktive na evropski ravni je Evropska organizacija za verifikacijo zdravil – EMVO, ki na evropskem nivoju združuje deležnike: EFPIA, Evropsko združenje proizvajalcev generičnih zdravil (EGA), Evropsko združenje veletrgovcev z zdravili (GIRP), Evropsko združenje paralelnih uvoznikov/izvoznikov zdravil (EARCP) ter Evropsko lekarniško združenje (PGEU). V slovenskem prostoru dogovarjanja med deležniki usklajuje  Forum, ki je pripravil tudi predstavitev projekta implementacije direktive za predstavnike družb članic Foruma ter koordiniral delavnico na to temo za predstavnike lokalnih združenj inovativne farmacevtske industrije v centralni in vzhodni Evropi, EGA ter Združenja proizvajalcev zdravil Slovenije.

Na srečanju Delovne skupine EFPIA za srednjo in vzhodno Evropo je Forum gostil predstavnike EFPIA na čelu s predsednikom Richardom Bergströmom, EGA ter predstavnike generične farmacevtske industrije iz Romunije, Poljske in Slovenije. K delu razprave je povabil tudi direktorja ZZZS, Sama Fakina, predstavnico Ministrstva za zdravje RS, odgovorno za področje zdravil, Andrejo Jerina in dr. Petro Došenovič Bonča z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki so gostom predstavili značilnosti slovenskega zdravstvenega sistema ter osvetlili izglede za njegov nadaljnji razvoj.