Samoregulativa v farmacevtski industriji je že od nekdaj pomembna, njen osnoven namen pa je postaviti še strožje etične standarde pri delovanju tako na evropski kot na nacionalni ravni.


Kodeks o transparentnosti (Kodeks JOPS) zavezuje farmacevtske družbe k javni objavi plačil zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam, dodatek h Kodeksu sodelovanja z zdravstvenimi delavci (Kodeks OSZRp) pa omejuje načine promocije zdravil zdravstvenim delavcem in organizacijam. Med drugim se nanaša na razdeljevanje kakršnih koli izdelkov, ki niso neposredno namenjeni izobraževanju, strokovni javnosti.


Oba kodeksa sta stopila v veljavo 1. januarja 2014, s tem, da je za prvo obdobje poročanja prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam predvideno koledarsko leto 2015. Podrobnosti teh kodeksov bomo tako skozi leto 2014 natančno predstavili vsem ključnim deležnikom, najprej tistim, ki so v ta proces neposredno vpleteni, potem pa tudi splošni javnosti, s čimer bomo – o tem  smo prepričani – bistveno povečali transparentnost odnosov med zdravniki in farmacevtsko industrijo; odnosov, ki so mnogokrat predmet javne presoje, pa tudi kritike.


Vsebina kodeksov je dostopna v zavihku Kodeksi.