19. maj 2021 07h00 CET- Inovativni proizvajalci cepiv in biotehnološka podjetja so v ospredju globalnega dela na področju razvoja in proizvodnje cepiv proti COVID-19. Ta izjemno zahteven globalni projekt že dosega uspehe. Po več kot 200 kliničnih študijah in skoraj 300 partnerstvih in sodelovanju proizvajalcev po vsem svetu, se je proizvodnja v le nekaj mesecih povečala z nič na 2,2 milijarde odmerkov cepiva proti COVID-19 ob koncu maja, ocene pa napovedujejo izjemnih 11 milijard odmerkov do konca 2021 (podatki Airfinity so na voljo v na tej povezavi). To pomeni, da bo cepiva dovolj za celotno odraslo populacijo sveta.

Zaskrbljujoče je, da prednostne skupine prebivalstva po svetu nimajo enake dostopnosti do cepiv proti COVID-19

Proizvajalci, vlade in nevladne organizacije morajo skupaj nujno sprejeti vse potrebne ukrepe, da se ta neenakost zmanjša. Takojšnje ukrepanje mora biti osredotočeno na odgovorno delitev odmerkov in povečanje proizvodnje brez ogrožanja kakovosti ali varnosti.

Da bi to dosegli, so se inovativni proizvajalci cepiv in biotehnološka podjetja zavezali:

IZBOLJŠATI DELITEV ODMERKOV:

 • Takoj pričeti sodelovanje z vladami, ki imajo obsežne domače zaloge cepiv proti COVID-19 z namenom odgovorne in pravočasne delitve deleža zalog z državami z nizkim in srednjim dohodkom s pomočjo mehanizma COVAX ali drugih učinkovitih vzpostavljenih mehanizmov;
 • Z vsemi silami zagotoviti, da bodo dodatni nerazporejeni odmerki cepiva proti COVID-19 na razpolago državam z nizkim in srednjim dohodkom preko COVAX ali drugih učinkovitih vzpostavljenih mehanizmov.

NADALJEVATI Z OPTIMIZACIJO PROIZVODNJE:

 • Sprejeti vse smiselne ukrepe za povečanje proizvodnje cepiv proti COVID-19 brez ogrožanja varnosti in kakovosti, vključno s sodelovanjem z novimi partnerji, ki lahko proizvedejo znatne količine cepiva;
 • V sodelovanju z vladami in posameznimi dobavitelji surovin in sestavin določiti , kako hitro in varno razširiti proizvodne kapacitete za cepiva proti COVID-19.

IDENTIFICIRATI TRGOVINSKE OVIRE, KI JIH JE POTREBNO ODPRAVITI:

 • Identificirati trgovinske ovire za kritične sestavine in podpreti delo koalicije CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations') pri razvoju neodvisne platforme, ki bi identificirala in odpravila vrzeli v dobavi sestavin in olajšala prostovoljno sodelovanje pri iskanju kapacitet za zaključni del proizvodnje cepiv s pomočjo novoustanovljene projektne skupine za dobavne verige in proizvodnjo COVAX ;
 • V koordinaciji s svetovno trgovinsko organizacijo WTO pozvati vlade, da odstranijo vse trgovinske in regulativne ovire za izvoz in sprejmejo politike, ki olajšajo in pospešujejo čezmejne dobave ključnih surovin, bistvenih proizvodnih materialov in cepiv hkrati s prednostnim pretokom usposobljene delovne sile za proizvodnjo cepiv proti COVID-19.

PODPRETI PRIPRAVLJENOST DRŽAV:

 • Vzpostaviti partnersko sodelovanje z vladami na področju cepljenja proti COVID-19, predvsem
 • v državah z nizkim in srednjim dohodkom, s čimer bi zagotovili pripravljenost za cepljenje z vsemi dostopnimi odmerki pred potekom njihovega roka uporabe;
 • Zmanjšati tveganja za proizvodnjo in uporabo drugih cepiv, ki ostajajo bistven dejavnik javnega zdravja po vsem svetu.

SPODBUJANJE NADALJNJIH INOVACIJ:

 • Prednostno obravnavati razvoj novih cepiv proti COVID-19, vključno s cepivi proti skrb zbujajočim novim sevom;
 • Apelirati na vlade za neoviran dostop do patogenov (npr. vzorcev in sekvenc) vseh različic COVID-19 za podporo razvoju novih cepiv in zdravil.

Kontakti za medije

ABPI: Elaine Towell ETowell@abpi.org.uk

BIO: Jacy Gomez jgomez@bio.org

EFPIA: Andrew Powrie-Smith andy.powrie-smith@efpia.eu

IFPMA: Abigail Jones a.jones@ifpma.org

PhRMA: Megan Van Etten MVanetten@phrma.org

Informacije o združenjih

Združenje ABPI želi Veliko Britanijo razviti v najboljši kraj na svetu za raziskave, razvoj in uporabo novih zdravil. Zastopamo podjetja vseh velikosti, ki investirajo v odkrivanje zdravil prihodnosti. Naši člani dobavljajo revolucionarna zdravila, ki izboljšujejo in rešujejo življenja milijonov ljudi. Delujemo v partnerstvu z vlado in NHS in omogočamo, da bolniki hitreje dostopajo do novih zdravil, NHS pa lahko načrtuje svoje izdatke za zdravila. Vsak dan sodelujemo z organizacijami v skupnosti znanosti o življenju in izven nje in spreminjamo življenja po vsej Veliki Britaniji.

Organizacija za inovacije v biotehnologiji (Biotechnology Innovation Organization - BIO) je največja svetovna organizacija, ki zastopa biotehnološka podjetja, akademske ustanove, državne biotehnološke centre in povezane organizacije v Združenih državah Amerike in več kot 30 drugih državah.

Evropska zveza farmacevtskih industrij in združenj (EFPIA) zastopa farmacevtsko industrijo, ki deluje v Evropi. Z neposrednim članstvom 36 nacionalnih organizacij, 39 vodilnih farmacevtskih družb in vse večjim številom majhnih in srednje velikih podjetij želi EFPIA ustvariti sodelovalno okolje, ki članom omogoča inovacije, odkrivanje, razvoj in dobavo novih terapij in cepiv za ljudi po vsej Evropi in hkrati prispeva k evropskemu gospodarstvu.

Mednarodni svet biotehnoloških združenj (International Council of Biotechnology Associations - ICBA) je koalicija neprofitnih, nacionalnih biotehnoloških trgovinskih združenj, ustanovljena za promocijo javnega razumevanja in zagovorništva za javne politike, ki podpirajo rast inovativnih biotehnoloških industrij. ICBA je globalni glas industrije na mednarodnih forumih s ciljem promocije trajnih inovacij na področju zdravja ljudi, kmetijstva ter industrijskih in okoljskih sektorjev.

Mednarodna federacija farmacevtskih proizvajalcev in združenj (IFPMA) zastopa raziskovalne farmacevtske družbe in združenja iz vsega sveta.

Dva milijona delavcev v raziskovalni farmacevtski industriji raziskuje, razvija in dobavlja zdravila in cepiva, ki izboljšujejo življenja bolnikov po svetu.  IFPMA s sedežem v Ženevi ima uradne odnose z Združenimi narodi in prispeva znanje industrije za pomoč svetovni zdravstveni skupnosti pri iskanju rešitev za globalno zdravje.

Združenje Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) zastopa vodilna raziskovalna biofarmacevtska podjetja v ZDA, ki odkrivajo in razvijajo zdravila, s katerimi bolniki

živijo dlje bolj zdravo in bolj produktivno.. Od leta 2000 so družbe članice PhRMA investirale skoraj en trilijon dolarjev v iskanje novih zdravil, od tega približno 83 milijard le v letu 2019.

Združenje Vaccines Europe je bilo ustanovljeno leta 1991 kot zagovornik industrije cepiv v Evropi. Skupina zastopa proizvajalce cepiv vseh velikosti, ki delujejo v Evropi, in trenutno vključuje vsa pomembna globalna inovativna in raziskovalna podjetja na področju cepiv, vključno z majhnimi in srednje velikimi podjetji.

 Prenos datotek (.pdf) SLO