Letošnja konferenca Management in vodenje v zdravstvu, ki je potekla pod zlatim pokroviteljstvom Foruma, je postavila v središče vrednost zdravja.

Mag. Natalija Petkovič, predstavnica Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, je spregovorila o pomenu in vrednosti inovativnih zdravil. Spomnila je, da so desetletja investiranja v inovativnost zdravil pripomogla k temu, da danes uspešno zdravimo in preprečujemo vrsto bolezni bolje kot kdaj koli prej. Inovativna zdravila so pomembno zmanjšala porabo drugih zdravstvenih storitev in hospitalizacij ter izboljšala kakovost življenja bolnikov in njihovih svojcev: »Inovativne terapije bolnikom prinašajo upanje na boljše, daljše in kvalitetnejše življenje,« je poudarila Natalija Petkovič in odločevalce spodbudila k ustreznejšemu vrednotenju inovativnih zdravil, ki naj odseva stopnjo inovativnosti, resnost bolezni, stopnjo medicinske potrebe ter vpliv zdravila na obravnavanje bolezni. Opozorila je, da bo potreben sodobnejši pristop k zdravstveni reformi. Takšen, ki se ne osredotoča le za zniževanje stroškov, pač pa postavlja v središče učinkovitost zdravstvenih rešitev ter usmerja finančna sredstva v rešitve z dokazano visoko dodano vrednostjo. 

Prof. dr. Zlatko Fras, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, je spregovoril o poslanstvu sodobne medicine ter poudaril pomen kakovosti, inovativnosti in preventive za boljše zdravje državljanov. Pozval je k spremljanju in spoštovanju kliničnih in zdravstvenih izidov, ki naj bodo osnova za zdravstveno-ekonomske odločitve. Predvsem pa je pozval k sodelovanju vseh deležnikov v zdravstvu s ciljem opolnomočenja bolnikov. Opozoril je, da potrebujemo učinkovitejši zdravstveni sistem, obenem pa je poudaril, da brez povišanja prispevne stopnje za zdravstvo ne bo mogoče vzdrževati visoke ravni zdravstvene oskrbe.

Dr. Rasto Ovin, Ekonomska poslovna fakulteta v Mariboru, je poudaril, da je država tista, ki mora določiti obseg pravic, obenem pa bo mora v ospredje stopiti socialna družba.

Samo Fakin, generalni direktor ZZZS, pa se je zavzel za optimalnejšo organizacijo zdravstvenih ustanov ter za sodelovanje in dogovor vseh akterjev v zdravstvu brez fige v žepu. 

Prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., predsednik Slovenskega zdravniškega društva, je apeliral na jasno definiranje prioritet glede obsega zdravstvene košarice ter na upoštevanje in vključevanje stroke pri odločitvah, ki zadevajo zdravje pacientov. Pri tem je izpostavil napovedane terapevtske skupine zdravil, ki so izjemno občutljivo strokovno vprašanje, zato odločitve o tem, »ali lahko vsa zdravila zmečemo v isti koš«, ne morejo in ne smejo biti sprejete mimo stroke. Spomnil je, da si moramo vsi skupaj prizadevati za kakovostno zdravstvo in ustrezen dostop do zdravstvenih storitev v dobro pacientov.

Pavel Poredoš, predsednik Slovenskega zdravniškega društva, Rasto Ovin z Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru, Rajko Kenda, strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana, Zlatko Fras, strokovni direktor interne klinike v UKC Ljubljana ter Samo Fakin, generalni direktor ZZZS.


Letošnja konferenca se je dotaknila tudi aktualnih zakonodajnih novosti – novele Zakona o pacientovih pravicah, prostega pretoka delovne sile in priznavanja poklicnih kvalifikacij ter novosti s področja novega Zakona o zdravilih in Zakona o lekarniški dejavnosti. V okviru plenuma o odličnosti v zdravstvu je Biserka Simčič, vodja sektorja Kakovost in varnost sistema zdravstvenega varstva na Ministrstvu za zdravje RS, predstavila poročilo o vodenju kakovosti v slovenskih bolnišnicah.

Prim. Andrej Možina, dr. med., predsednik Zdravniške zbornice Slovenije, pa je spomnil, da zdravstveni sistem temelji na vedno bolj skromnem številu zdravnikov, ljudje pa so vedno bolj bolni. Poudaril je, da bo le s kakovostjo in razumom mogoče iziti iz kriznih razmer v zdravstvu, zato je pozval k nadaljevanju projekta kakovosti v zdravstvu, tokrat pod okriljem Ministrstva za zdravje RS.