S temi prizadevanji želimo bistveno izboljšati preglednost delovanja farmacevtske industrije v razmerju do zdravstvenih delavcev in zdravstvenih organizacij. Kodeks OSZRp med drugim uvaja popolno prepoved dajanja daril ter postavlja omejitve pri vrednosti za informativna ali izobraževalna gradiva in za izdelke za medicinsko rabo, in sicer na raven, ki velja za javne uslužbence, in pri gostoljubnosti.

Kodeks JOPS uvaja javno objavo vseh prenosov sredstev na zdravstvene organizacije in zdravstvene delavce, kar vključuje donacije in prispevke za izobraževanje, prispevke za kritje stroškov, povezanih z dogodki in nadomestila za storitve in svetovanje. Podatki bodo prvič objavljeni leta 2016 za leto 2015.

Predstavitev na infozajtrku, 4. marec 2014

Medsebojno sodelovanje z zdravstvenimi delavci in organizacijami poteka na več področjih, pri različnih študijah, raziskavah in izobraževanju. Na vseh teh področjih z roko v roki peljemo razvoj stroke naprej, kar je dobro in nujno za kakovostno delo posameznih zdravstvenih delavcev ter zdravstvenih ustanov, kot tudi za razvoj zdravstvenih storitev. Upamo, da bo s temi ukrepi javnosti omogočen primeren nadzor nad temi odnosi, njihovo razumevanje, s tem pa želimo prispevati h krepitvi zaupanja vseh deležnikov in javnosti do zdravstvenih delavcev, institucij ter farmacevtske industrije.
Vsebino kodeksov smo že predstavili strokovni in širši javnosti.

Vsebino kodeksov najdete v zavihku Kodeksi.