Vsako leto med 23. in 31. majem poteka kampanja "Evropski teden boja proti raku", ki pod vodstvom Združenja evropskih zvez za boj proti raku (Association of European Cancer Leagues) opozarja na breme te bolezni. Letošnje leto se kampanja osredotoča na sooblikovanje izvajanja Evropskega načrta za boj proti raku (#EUCancerPlan), ki je ena izmed temeljnih prednostnih nalog Evropske komisije v zakonodajnem obdobju 2019–2024.

Diagnoza raka je zelo pereč problem za celotno Evropo, v kateri živi desetina svetovnega prebivalstva, hkrati pa je tu kar četrtina vseh primerov rakavih obolenj na svetu. V Evropski uniji je bil leta 2020 rak diagnosticiran pri 2,7 milijona ljudeh, umrlo pa je 1,3 milijona ljudi1. V Sloveniji za rakom vsako leto zboli več kot 15.000 ljudi, približno 6.000 pa jih umre, predstavlja pa drugi najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji, prvi so bolezni srca in ožilja.

Rak je diagnoza, ki ne vpliva zgolj na bolnika, ampak tudi na njegove bližnje. Evropski načrt boja proti raku predvideva, da se bo brez odločnega ukrepanja število smrti zaradi rakavih obolenj do leta 2035 povečalo za več kot 24 %2, zaradi česar bi rak postal glavni vzrok smrti v EU. Po ocenah naj bi skupni gospodarski učinek raka v Evropi presegal 100 milijard EUR na leto. V zadnjem letu veliko težav na tem področju predstavlja pandemija covida-19, ki močno vpliva na oskrbo rakavih bolnikov, povzroča motnje v preprečevanju in zdravljenju raka ter zaostanke v diagnostiki in pri cepljenju, ponekod po Evropi pa vpliva tudi na dostop do zdravil (v Sloveniji temu ni tako, kot smo že pisali). Od začetka pandemije se je v nekaterih državah število diagnosticiranih primerov rakavih obolenj zmanjšalo, kar nakazuje povečanje števila primerov v prihodnosti.

Evropa nujno potrebuje obnovljeno zavezo preprečevanju, zdravljenju in oskrbi raka. Potreben je širok pristop, usmerjen k bolniku, ki bo hkrati povečal potencial novih tehnologij in dognanj. Prav tako je nujno potrebno sodelovanje različnih deležnikov - vse od odločevalcev, do bolnikov in njihovih združenj, stroke, farmacevtske industrije in drugih, ki bomo skupaj naslovili neenakosti pri dostopu do znanja o raku ter preprečevanja, diagnosticiranja in oskrbe raka, kar bo za bolnike pomenilo boljši izid zdravljenja.

Namen Evropskega načrta za boj proti raku (ang. Europe’s Beating Cancer Plan) je zajeti celotno pot obravnave bolezni, temelji pa na štirih ključnih področjih ukrepanja, na katerih lahko EU prispeva največjo dodano vrednost:

  1. preprečevanje,
  2. zgodnje odkrivanje,
  3. diagnoza in zdravljenje,
  4. kakovost življenja onkoloških bolnikov in preživelih onkoloških bolnikov.

V prihodnjih letih bo načrt usmerjen v raziskave in inovacije, izkoriščal bo možnosti, ki jih zagotavljajo digitalizacija in nove tehnologije, za podporo državam članicam pa bo uporabil finančne instrumente.

V Sloveniji letos poteče Nacionalni program za boj proti raku 2017−2021 in v pripravi je nov desetletni načrt.

1 Vir: Najnovejše ocene evropskega informacijskega sistema o raku (ECIS) za države EU-27. Nove diagnoze zajemajo vse vrste rakov, razen nemelanomskega kožnega raka.

2 Vir: https://gco.iarc.fr/tomorrow/en/