Evropski dnevi industrije so vodilni letni evropski dogodek, ki služi kot glavna platforma za razpravo o industrijskih izzivih in sooblikovanju priložnosti ter političnih odzivov v vključujočem dialogu s številnimi partnerji. Dogodek prav tako pomaga zagotoviti, da industrijska politika na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni sodeluje v smeri zagotovitve rasti delovnih mest in inovacij širom celotne Evrope.

Evropski dnevi industrije 2021 so potekali od 23. do 26. februarja v popolnoma digitalni obliki. V uvodnem nagovoru je predsednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen, izpostavila pomembnost evropske industrije in poudarila, da je le-ta "svet starih tradicij in nenehnih inovacij. Je tisto, zaradi česar je Evropa vodilna v svetu na različnih področjih. Od avtomobilizma do agroživilstva in od farmacije do mode. Po vsem svetu izraz „made in Europe“ pomeni vrhunsko kakovost." Poudarila je tudi, da je Evropa vodilna na svetu pri zelenih inovacijah.

Pandemija covida-19 je pretresla celoten svet in hkrati izpostavila pomen konkurenčnosti evropske industrije, pri kateri so ključen element zelene tehnologije, kot je poudarila tudi predsednica Evropske komisije. Razvoj in integracija zelenih rešitev v industriji bo Evropi omogočila, da postane izhodišče za zeleni prehod po vsem svetu, hkrati pa bo zagotovila, da bodo zaveze usklajene tudi s konkurenčnostjo.

Pogovori na letošnjih evropskih dneh industrije so bili usmerjeni v prihodnost in priložnosti. Med hitro spreminjajočo se svetovno konkurenčno krajino evropska industrijska strategija ustvarja prostor za zeleno preobrazbo in zagotavlja orodja za podporo industrijskim ekosistemom ter posledično krepitvi globalne konkurenčnosti in zagotavljanju delovnih mest. Ključno je, da Evropa izkoristi lastne vire in znanja, hkrati pa ohranja trdna partnerstva z drugimi velesilami.