Pandemija novega koronavirusa je v zadnjem letu le še poglobila zavedanje, da je digitalizacija eno izmed ključnih razvojnih področij tudi v zdravstvu. Odpira namreč potencial za večjo učinkovitost procesov, izboljšanje kakovosti storitev ter varnost bolnikov in je ob tem tudi stroškovno učinkovita. 

Digitalizacija lahko v zdravstvene sisteme prinese mnogo prednosti in izboljšav, na primer hitrejši dostop do storitev za bolnike; zgodnejšo diagnostiko, zaznavo in preventivo bolezni; večjo vključenost bolnikov v postopke zdravljenja in zmanjšanje stroškov zdravljenja. Na področju zdravstvenih storitev govorijo strokovnjaki o "bolnišnici 4.0", ki vključuje tri ključne komponente: digitalno zdravje, uporaba masovnih podatkov (ang. big data) in tehnologija 3D tiskanja.  

Digitalno zdravje

Digitalno zdravje se nanaša na povezovanje medicinskega znanja z računalniškimi aplikacijami ali tehnologijami, namen pa je predvsem izboljšanje zdravstvene oskrbe in pregled nad stanjem bolnikov. Preko pametnega telefona je na primer omogočen uvid v različne informacije, kot so ali bolnik jemlje predpisana zdravila, spremljanje ključnih podatkov (pulz, krvni tlak, nasičenost s kisikom), prav tako pa je mogoče s telesno temperaturo in gibalnimi vzorci določiti, če je bolnik morebiti doma padel in se poškodoval. Za starejše osebe lahko to na primer pomeni, da dlje časa bivajo v lastnem domu, zmanjšuje potrebo po nepotrebnih sprejemih v bolnišnico in spodbuja preventivo.

Masovni podatki

Strukturirano upravljanje z masovnimi podatki omogoča pridobivanje informacij, ki so pomembne za sprejemanje odločitev. To lahko nato v najkrajšem možnem času ustvari ciljno usmerjeno znanje, ki ga lahko uporabimo za bolj informirano odločanje in reševanje težav. Uporaba tovrstnih podatkov v zdravstvu lahko izboljša natančnost diagnostike, skrajša čas med postavljeno diagnozo in začetkom zdravljenja ter omogoči bolj informirano terapevtsko odločanje – vse to pa je za bolnike ključnega pomena. Prednosti uporabe podatkov se že kažejo predvsem na področju diagnostike in zdravljenja tumorjev, odpirajo pa tudi veliko možnosti na področju bolnikom prilagojene obravnave, ki je lahko brez uporabe le-teh zgolj delno izkoriščena. 

3D tiskanje

3D tiskalnik je naprava za ustvarjanje tridimenzionalnih izdelkov (modelov, teles, organov). Gre za računalniško voden proces izdelave iz tekočih ali trdnih materialov (sintetični materiali, sintetične smole, keramika, kovine). 3D tehnologija omogoča razvoj zapletenih oblik, tovrstni modeli pa so v medicini posebej uporabni za natančno razumevanje anatomskih posebnosti posameznega bolnika z namenom priprave na zapletene operacije. Izdelava modela (npr. srca, kolka, arterije) poteka na podlagi MRT (magnetna resonančna tomografija) in CT (računalniška tomografija) podatkov, ki se s pomočjo posebne programske opreme pretvorijo v 3D model in nato izdelajo s 3D tiskalnikom. To na primer omogoča izdelavo po meri narejenih in individualiziranih srčnih zaklopk, čeljusti, kolčnih vsadkov itn. 

Bolnišnica 4.0 poleg naštetega omogoča tudi izmenjavo kliničnih in administrativnih podatkov v realnem času, olajša nadzor, nabavo in logistiko ter nenazadnje izboljšave na področju finančnega poslovanja, zato je razvoj v to smer zagotovo pomemben za prihodnost zdravstvenih sistemov.

Povzeto po članku The Future is Digital v HealthManagement.org The Journal, 2020