Oktobra 2012 je v organizaciji Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb potekala strateška konferenca Vrednost inovacij, ki predstavlja pomemben prispevek k razumevanju doprinosa farmacevtskih inovacij k podaljševanju življenjske dobe in izboljšanju kakovosti življenja, pa tudi k družbeni blaginji in gospodarski rasti. Konferenca je osvetlila trende razvoja evropskih zdravstvenih sistemov ter soočila mnenja o inovacijah s strani bolnikov, plačnika zdravstvenih storitev in akademske sfere. Ključne vsebine strateške konference Vrednost inovacij so zdaj na voljo v pričujoči publikaciji.