Ljubljana, 8. avgusta - Primerjalno ocenjevanje označevanja alergenov v restavracijah s hitro hrano je pokazalo, da se to v praksi ne izvaja v skladu z zakonodajo, ki določa, da morajo biti te informacije čitljive in objavljene na dobro vidnem mestu. Od 10 gostinskih obratov sta bila le dva ocenjena dobro, so navedli v Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS).

Strokovnjaki Mednarodnega instituta za potrošniške raziskave so obiskali 10 restavracij s hitro hrano v petih slovenskih mestih. Zanimalo jih je, ali je označevanje alergenov na prodajnem mestu ustrezno in potrošniku prijazno ter kako dobro je z informacijami o alergenih v lastni ponudbi seznanjeno osebje restavracije. "Le dva gostinska obrata sta bila ocenjena dobro, vsi ostali pa slabše. Štirje so zaradi pomanjkljivih informacij na prodajnem mestu dobili skupno oceno pomanjkljivo, dva skupno oceno nezadovoljivo," so navedli v ZPS. Kot so povzeli, v slabo ocenjenih primerih dostop do seznama alergenov ni bil preprost, prodajalca je bilo treba prositi zanj, seznam je bil težko berljiv, seznam je bil nepopoln ali pa ga celo niso imeli. Ljudem, ki imajo alergijo na hrano, ZPS tako svetuje, da obiskujejo le restavracije, ki imajo v ponudbi označene alergene. "Ne zaupajte zgolj priporočilom osebja, vedno zahtevajte pisno informacijo o alergenih," so izpostavili. Tokratno primerjalno ocenjevanje je bilo izvedeno v sklopu ocenjevanj, ki jih Mednarodni institut za potrošniške raziskave izvaja v okviru državne koncesije za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev. Informacije in ugotovitve primerjalnih ocenjevanj so brezplačno dostopne na spletni strani potrošnikov zoom.