Ljubljana, 07. decembra (STA) - Izkušnje iz tujine kažejo, da so za vodenje zdravstvenih ustanov najboljši zdravstveni delavci z menedžerskimi znanji. Zdravniška zbornica zato s programom izobraževanja, ki ga zaključuje prva skupina slušateljev, želi sistematično poglobiti znanja zdravnikov na vodstvenih položajih o komunikaciji, ekonomiki zdravstva in procesih vodenja. Izobraževalnega programa o vodstvenih kompetencah za zdravnike in zobozdravnike se je udeležilo 24 slušateljev. Skoraj polovica od njih že opravlja vodstvene naloge v svojih zdravstvenih zavodih. Oktobra pa je študij začela že druga skupina, je na današnji novinarski konferenci ob zaključku izobraževanja pojasnil Denis B. Ujčič iz Zavoda za razvoj zdravstvenega managementa.

Zdravniška zbornica je z veseljem sprejela pobudo zavoda, saj se zdravstveni delavci zavedajo pomanjkanja vodstvenih znanj, ki so ključna za uspešno in učinkovito vodenje zavodov, je na današnji novinarski konferenci povedala predsednica zbornice Zdenka Čebašek-Travnik. Ob tem je še opozorila, da so tudi člani sveta zavodov, ki jih imenujejo ustanovitelji, pogosto premalo seznanjeni z delovanjem zdravstvenih zavodov.

"Tisti, ki prihajamo iz zdravstva, na vodstvenih položajih kdaj zanemarjamo management, saj bi radi pomagali bolnikom in se ne sprašujemo toliko o cenah in podobnem," je povedal eden od udeležencev izobraževanja, direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik Aleš Rozman. "Tudi naša komunikacija s sodelavci poteka v dobri veri, da nas bodo razumeli, vendar tu trčimo ob različne značaje ljudi," je še dejal. Program pa mu je pomagal ozavestiti izzive, s katerimi se srečuje pri svojem delu in mu dal učinkovita orodja za spopadanje z njimi.

Z njim se je strinjala tudi vodja splošne službe v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem Zdenka Koželj Rekanović, ki po vsakem vsebinskem modulu pridobljeno znanje poskuša uporabiti na delovnem mestu. Med drugim se je v njenem delovnem okolju izboljšala komunikacija, olajšan je dostop do sodelavcev, imenovali pa so tudi komisijo za obravnavanje pritožbe. "Najbolj pomembni so urejeni odnosi na delovnem mestu," je še izpostavila Koželj Rekanovićeva.

Zdravniki so posebna skupina slušateljev, so zelo motivirani in zagnani, jih je opisala predavateljica in profesorica na fakulteti za management Elizabeta Zirnstein. Po njenih besedah so nekateri že izrazili željo po poglabljanju vsebin, prav tako pa zaskrbljenost nad zakonodajo in sistemom financiranja zdravstva.