Ljubljana, 17. aprila - Vlada je v akcijskem načrtu za izvajanje resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 do leta 2022 posodobila usmeritve za izboljšanje prehranskih in gibalnih navad prebivalcev. V njem med drugim sledijo usmeritvam Svetovne zdravstvene organizacije, EU in OECD, so navedli na ministrstvu za zdravje.

Akcijski načrt, ki ga je sprejela vlada, je nadaljevanje in nadgradnja preteklega načrta za obdobje 2015-2018. Na ministrstvu so ob tem poudarili, da si bodo še naprej prizadevali za zagotavljanje zdravih subvencioniranih obrokov v vzgojno-izobraževalnem sistemu, ki so skladni s smernicami zdravega prehranjevanja. Menijo, da je pomembno nadaljevati krepitev zdravih prehranjevalnih navad s spodbujanjem uživanja kakovostne, sveže in lokalno pridelane hrane.

Še bolj nameravajo spodbujati trgovino, nacionalno živilskopredelovalno industrijo in gostinstvo z namenom, da bi izboljšali sestavo živilskih izdelkov. Prebivalce želijo tudi spodbujati k nakupu izdelkov z ugodnejšo hranilno sestavo. To nameravajo doseči z nacionalno shemo za lažjo prepoznavnost živil. Prav tako bodo še naprej delali na omejevanju trženja nezdravih živil, alkohola in tobaka otrokom. Večjo pozornost bodo namenili tudi kakovosti živil, ki z javnimi naročili prihajajo v javne sisteme.

Tako so na primer za šolsko shemo, ki med drugim vključuje tudi razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, za obdobje 2021-2022 namenili 2,98 milijona evrov. Za zagotavljanje pogojev in povečevanje spodbud za ekološko pridelavo pa so pripravili 24 milijonov evrov. Med drugim bodo 4,15 milijona evrov brez DDV vložili tudi v vključevanje živil z ugodno prehransko sestavo v pakete pomoči, saj so v načrtu med drugim poudarili tudi skrb za kakovostnejšo prehrano socialno ogroženega prebivalstva.

Ocenili so, da predhodno sistematično delo na tem področju že kaže dobre rezultate. Kot glavne dosežke so omenili zaustavitev trenda naraščanja otroške debelosti, pogostejše zajtrkovanje med populacijo in bolj zdravo prehranjevanje nasploh.

"Akcijski načrt 2019-2022 se dopolnjuje tudi s cilji Strategije razvoja Slovenije 2030, ki si prizadeva za uresničevanje uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja, upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti tudi za prihodnje generacije, kjer bo imela družba dobre priložnosti za delo, izobraževanje in ustvarjanje v dostojnem, varnem, čistem in zdravem okolju," so še dodali.