Ljubljana, 23. decembra - Vlada je danes na seji sprejela Državni program obvladovanja raka 2022-2026. Trije ključni cilji so upočasniti povečevanje števila novih bolnikov z rakom v državi, povečati preživetje bolnikov z rakom in izboljšati kakovost življenja bolnikov z rakom s krepitvijo celostne rehabilitacije in paliativne oskrbe, so objavili na spletnih straneh vlade.

Program je usmerjen predvsem v izboljševanje kakovosti obravnave ter izboljševanje kakovosti življenja bolnikov z rakom. Prvi korak za izboljšanje tega področja je oblikovanje smernic diagnostike in zdravljenja, ki morajo biti redno posodobljene in vpeljane v prakso v vseh ustanovah, kjer obravnavajo bolnike z določeno vrsto raka.

Naslednji korak je vzpostavljanje t. i. kliničnih registrov za najpogostejših pet vrst raka (rak dojk, debelega črevesa in danke, prostate, pljučni rak, maligni melanom), kar je bilo sicer zastavljeno že za predhodni program, so zapisali na spletni strani vlade.

Cilj je tudi, da se celostna rehabilitacija in paliativna oskrba vključujeta v obravnavo bolnika že takoj po postavitvi diagnoze. Tako rehabilitacijske kot paliativne storitve potrebujejo boljše povezovanje med različnimi izvajalci v mreži zdravstvene dejavnosti, nekatere kadrovske okrepitve. Cilj pa je predvsem, da je več bolnikov deležnih tovrstne podpore.

Minister za zdravje Janez Poklukar je ob tem povedal, da rak ostaja epidemija sodobnega časa, zato ga veseli, da so kljub izrednim razmeram v zdravstvu in državi uspeli oblikovati program. "V Sloveniji smo lahko ponosni, da imamo že več kot 10 let Državni progam obvladovanja raka, ki z jasno smerjo in cilji celovito povezuje vse dele enega najkompleksnejših sistemov v zdravstvu, ki pa se pomembno povezujejo tudi z razmerami v drugih sektorjih," je po navedbah v sporočilu dejal na seji.

Tudi skupna področja delovanja ostajajo podobna kot do sedaj. To so primarna in sekundarna preventiva, diagnostika, zdravljenje, celostna rehabilitacija, paliativna oskrba, izobraževanje, raziskovanje in spremljanje bremena raka.

Koordinator programa 2017-2021 Branko Zakotnik je povedal, da so od leta 2010, ko je bil sprejet prvi državni program, uspeli "obrniti trend naraščanja novih primerov raka pri moških, pri ženskah pa smo ga nekoliko umirili, pri čemer imajo veliko zaslugo presejalni programi za raka, ki delujejo na visokem nivoju kakovosti in so med uporabniki dobro sprejeti". Dejal je, da se izboljšuje tudi preživetje bolnikov z rakom.

S 1. januarjem 2022 upravljanje Državnega programa obvladovanja raka od ministrstva za zdravje prevzema Onkološki inštitut Ljubljana, so še zapisali.