Ljubljana, 26. junija - Mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami, ki ga obeležujemo danes, poteka pod geslom Seznani se z dejstvi - rešuj življenja! Združeni narodi želijo s tem opozoriti, da so točni podatki in resnična dejstva na področju uporabe drog ključni za sprejemanje učinkovitih ukrepov in politik.

Tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) redno spremlja področje prepovedanih drog, saj vsako leto zbira vrsto različnih podatkov in informacij, ki jih objavi v Nacionalnem poročilu o stanju na področju drog. Kot kažejo podatki zadnjega poročila, število zastrupitev in smrti, povezanih s prepovedanimi drogami, v splošnem narašča.

Konoplja je tista droga, s katero je povezanih največ zastrupitev, heroin in kokain pa drogi, s katerimi je povezanih največ smrti zaradi drog. Podatki kažejo tudi, da v zdravljenje uporabniki vstopajo predvsem zaradi težav z opioidi, kokainom in konopljo, so ob današnjem dnevu boja proti zlorabi drog zapisali na spletni strani.

Kot je poudarila Mateja Jandl z NIJZ, imamo v Sloveniji dobro razvito mrežo programov zdravljenja, v katere lahko vstopajo posamezniki, ki potrebujejo različne oblike pomoči zaradi težav z uporabo drog. Razveseljivo je tudi, da narašča število kakovostnih preventivnih programov, ki temeljijo na znanstvenih dokazih.

NIJZ spremlja tudi razširjenost uporabe prepovedanih drog z različnimi raziskavami, ki jih izvaja med splošnim prebivalstvom, mladostniki, uporabniki drog in zaporniki. Po navedbah Andreje Drev z NIJZ, podatki zadnje nacionalne raziskave o razširjenosti uporabe drog med splošnim prebivalstvom kažejo, da je vsak peti prebivalec Slovenije v starosti od 15 do 64 let že kdaj v življenju uporabil katero izmed prepovedanih drog.

Konoplja je še vedno najbolj razširjena prepovedana droga med prebivalci Slovenije, sledijo ekstazi, kokain, amfetamin, LSD in drugi halucinogeni ter heroin. Primerjava podatkov iz prve in druge nacionalne raziskave o uporabi drog pa kaže, da se je med letoma 2012 in 2018 zvišal odstotek prebivalcev, ki so že kdaj v življenju uporabili katero izmed prepovedanih drog.

Ada Hočevar Grom z NIJZ pa je opozorila na problem zlorabe zdravil. Po podatkih zadnje nacionalne raziskave o uporabi drog med splošnim prebivalstvom je namreč dva odstotka prebivalcev vsaj enkrat v zadnjih 12 mesecih uporabilo psihoaktivna zdravila v nemedicinske namene.

"V najvišjem odstotku so prebivalci neustrezno uporabili močna protibolečinska zdravila in pomirjevala. Bolečina je bila najpogostejši razlog, zaradi katerega so prebivalci Slovenije zlorabili zdravila, sledita nespečnost in obvladovanje stresa. Zdravila, ki so jih prebivalci zlorabili, pa so v največji meri dobili na recept pri svojem zdravniku," je še izpostavila Ada Hočevar Grom. Večjo pozornost je zato treba nameniti tako predpisovanju zdravil s psihoaktivnimi učinki kot tudi boljšemu informiranju ljudi o pomembnosti jemanja zdravil na način, kot je bil predpisan.

Letno poročilo Združenih narodov, ki so ga objavili v četrtek, kaže, da je v lanskem letu okoli 275 milijonov ljudi uporabljalo droge, več kot 36 milijonov ljudi pa je trpelo za motnjami zaradi uživanja drog. Poročilo kaže, da se je uporaba konoplje v nekaterih delih sveta povečala za štirikrat. Na to kaže tudi podatek, da 40 odstotkov manj mladostnikov dojema konopljo kot škodljivo, kljub temu da njeno uživanje lahko vpliva na kakovost zdravja.

Čeprav se je trg drog na temnem spletu pojavil šele pred desetletjem, je letna vrednost nekaterih trgov 315 milijonov ameriških dolarjev. Od leta 2011 do sredine leta 2017 in od sredine leta 2017 do leta 2020 je trg na spletu zrasel za štirikrat, kljub temu da spletna prodaja drog predstavlja le en del trga.

Tehnološke inovacije in vse večja tehnološka razgledanost uporabnikov bo verjetno pripeljala tudi do globaliziranega trga, ki bo dostopnost drog še povečala, kar bi lahko vplivalo tudi na način uporabe drog in na javno zdravje, so še zapisali.