Maribor, 18. februarja - Mariborska fakulteta za zdravstvene vede je danes pripravila spletno mednarodno znanstveno konferenco o naprednih znanjih v zdravstveni negi. Udeleženci konference so ocenili, da medicinske sestre z naprednimi znanji z dopolnitvijo ali razširitvijo kompetenc lahko nudijo strokovno in kakovostno obravnavo bolnikov.

Prav tako medicinske sestre s takšnimi znanji prispevajo k boljši učinkovitosti, zmanjševanju stroškov, zadovoljstvu bolnikov, zmanjšanju hospitalizacij in smrtnosti, so sporočili z Univerze v Mariboru.

Mariborska fakulteta za zdravstvene vede je pripravila prvi model za izobraževanje medicinskih sester za pridobivanje naprednih znanj v zdravstveni negi, na magistrskem študijskem programu druge stopnje zdravstvena nega. Prvi v Sloveniji so tako pripravili tri študijske smeri: Integrirana obravnava kroničnih bolnikov v napredni zdravstveni negi, Integrirana obravnava starejših v napredni zdravstveni negi in Mentalno zdravje v napredni praksi zdravstvene nege. Prvo od študijskih smeri, to je Integrirana obravnava kroničnih bolnikov v napredni zdravstveni negi, pa so že pričeli izvajati v tem akademskem letu.

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Mitja Slavinec je na konferenci pohvalil omenjeno fakulteto za pripravo novih študijskih smeri z večjim številom ur praktičnega -kliničnega izobraževanja. Dejal je, da bo tovrstno izobraževanje zagotovilo nujno potreben profil za slovensko zdravstvo, saj se je podobno izkazalo v zahodnoevropskih državah, Veliki Britaniji in ZDA.

"Nove študijske smeri bodo izjemno pomembne tudi za postcovidno stanje v Sloveniji in svetu. Novi profil medicinskih sester bo zahteval medresorsko usklajevanje ministrstva za zdravje in ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, saj bo potrebna umestitev poklica v praksi oz. plačnem sistemu," je še izpostavil Slavinec.

Izvršna direktorica zbornice zdravstvene in babiške nege Anita Prelec se je strinjala s Slavincem in dodala, da bo treba veliko narediti za promocijo novega profila medicinskih sester, predvsem pri bolnikih in zdravnikih. Njihove kompetence bo treba jasno opredeliti, pravi Prelčeva.

Po besedah generalne direktorice direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesne Kerstin Petrič ima Slovenija dolgo tradicijo močnega lika medicinske sestre, zdravstvena nega v Sloveniji pa je bila vedno predstavljena kot primer dobre prakse. "Današnja konferenca, okrogla miza in delo fakultete za zdravstvene vede je uvod v nekaj novega in dobrega za slovensko zdravstvo in bolnike," je ocenila.

Za dekanico Fakultete za zdravstvene vede Maribor Majdo Pajnkihar novi profil izobraženih medicinskih sester na magistrski stopnji izobraževanja prinaša velike spremembe v vlogah in razširjenih kompetencah medicinskih sester pri obravnavi bolnikov v zdravstvu. Verjetno bo najtežje po njenem mnenju razumeti in sprejeti nove profile medicinskih sester ter medicinskim sestram podati potrebno veljavo in priznanje, v našem še nekako tradicionalnem modelu zdravstva.

"Medicinske sestre so pomemben član širšega zdravstvenega in multidisciplinarnega tima pri celostni obravnavi bolnikov za zdravje in njihovo dobro počutje," je še dejala Pajnkiharjeva.

Namen konference pa je bil približati izobraževanje medicinskih sester z naprednimi znanji ter predvsem napredno prakso zdravstvene nege akademskemu in kliničnemu okolju ter odločevalcem v vladnih in drugih poklicnih skupinah v Sloveniji.