Ljubljana, 26. novembra (STA) - Evropsko poročilo o zdravstvenem stanju nosečnic in novorojenčkov za leto 2015 kaže, da se stopnja umrljivosti novorojenčkov niža. Narašča pa starost mater ob rojstvu, saj se je med letoma 2010 in 2015 delež mater, starejših od 35 let, povečal za 16 odstotkov. Po drugi strani je nosečnost v najstniških letih v Evropi vse manj običajna. Kot so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, podatki iz danes objavljenega poročila še kažejo, da je bila stopnja umrljivosti pred oziroma ob rojstvu in umrljivosti pri novorojenčkih leta 2015 v primerjavi z letom 2010 v Evropi nižja, vendar sta se stopnja in obseg zmanjšanja močno razlikovala med državami. V Sloveniji je bila stopnja mrtvorojenosti po 28. tednu leta 2015 2,4 na 1000 rojenih otrok, kar je manj od evropske mediane, ki znaša 2,7 na 1000 rojenih otrok.

V Sloveniji je neonatalna umrljivost, torej prvih 28 dni po rojstvu, najnižja v Evropi in znaša 0,7 na 1000 živorojenih otrok, medtem ko je mediana za Evropo 2,2 na 1000 živorojenih otrok. Mediana umrljivosti dojenčkov do enega leta starosti je bila v Evropi 3,1 na 1000 živorojenih otrok, v Sloveniji pa 1,7 na 1000 živorojenih otrok.

V letu 2015 je 27 odstotkov Evropejk rodilo s carskim rezom, v Sloveniji pa 21,3 odstotka žensk. Na Islandiji, Finskem, Norveškem in Nizozemskem je ta delež nižji od 18 odstotkov. V Italiji, Romuniji, Bolgariji ter na Madžarskem, Poljskem in Cipru pa je delež porodov s carskim rezom višji od 35 odstotkov.

V Evropi tudi narašča starost mater ob rojstvu. Na splošno se je med letoma 2010 in 2015 odstotek mater, starih 35 let ali več, povečal za 16 odstotkov, največ na Cipru, na Madžarskem, Češkem in Portugalskem. V Sloveniji je bilo leta 2015 18,7 odstotka porodnic starejših od 35 let, odstotek pa se stalno povečuje.

Nosečnost v najstniških letih je v Evropi vse manj običajna. V 21 državah je bilo ob rojstvu otroka manj kot tri odstotke žensk mlajših od 20 let. Ta odstotek je v nekaj državah presegel šest odstotkov, in sicer na Slovaškem, Madžarskem, v Romuniji in Bolgariji.

Debelost v nosečnosti narašča, a je ne beležijo vsi. V Sloveniji je leta 2015 9,6 odstotka nosečnic imelo indeks telesne mase nad 30.

Zdravstveno stanje nosečnic, mater in novorojenčkov so eni od ključnih kazalcev zdravja in zdravstvene oskrbe prebivalstva. Poročilo o perinatalnem zdravju v letu 2015 je nastalo v okviru projekta Euro-Peristat in je četrto tovrstno poročilo ter tretje pri katerem je sodelovala Slovenija kot članica EU. Za izdelavo poročila je podatke iz svojih nacionalnih statističnih sistemov posredovalo več kot 100 sodelujočih članov iz vseh sedanjih držav članic EU ter Islandije, Norveške in Švice.

Poročilo bodo predstavili tudi na četrtkovi novinarski konferenci na ginekološki kliniki UKC Ljubljana.