Ljubljana, 14. junija - Več kot 20 organizacij bolnikov meni, da bodo združene močnejše. Zato so danes ustanovile Zvezo organizacij pacientov Slovenije, za predsednico zveze pa izbrale predsednico združenja Spominčica Štefanijo Lukič Zlobec. Namen zveze bo zagovarjati glas bolnikov, je Lukič Zlobčeva dejala na novinarski konferenci po ustanovni skupščini.

"Naš namen je voditi dialog in skupaj z deležniki izboljševati razmere," je pojasnila. Prepričana je, da bodo skupaj lažje spregovorili v imenu pacientov. Verjame v moč dialoga, ki po njenem mnenju edini lahko pripelje do rezultatov.

Zdaj so posamezna društva, ki delajo v korist pacientov, po njenih besedah razdrobljena, nimajo ne denarja ne prostorov za delo niti pravega sogovornika, na katerega bi se lahko obrnila s svojimi predlogi. V okviru zveze pa jim bo po njenem mnenju veliko lažje uresničevati naloge in cilje.

Zveza si bo prizadevala za večjo kakovost in boljšo dostopnost zdravstvenih storitev, za večjo varnost pacientov in uvedbo novega sistema za upravljanje kakovosti zdravstvenih storitev in varnosti pacientov. Po mnenju zveze je treba skrajšati čakalne vrste in povečati enakopravnost pacientov, ki bi morali biti bolj osveščeni in opolnomočeni glede svojih pravic in dolžnosti.

Zveza se bo nadalje zavzemala za uvedbo nekrivdne odškodninske odgovornosti za škodo pacientom, za ureditev zakonske podpore pri delovanju pacientov in za digitalno preobrazbo zdravstva.

Pri svojem delu želi sodelovati z vsemi osrednjimi deležniki v zdravstvu, tako denimo z ministrstvom za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Agencijo za zdravila in medicinske pripomočke. Napoveduje pa tudi, da se bo vključila v Evropski forum pacientov (EPF).

Zveza je na ustanovni skupščini sprejela sklep, da na ministrstvo pošlje pobudo za pripravo zakona o spodbujanju delovanja, opolnomočenja in vključevanja pacientov in njihovih združenj na področju zdravja. Zakon bi denimo določil, da se zveza financira tudi iz državnega proračuna in proračuna zdravstvenih zavarovalnic.

Zvezo je ustanovilo več kot 20 društev in združenj pacientov, med katerimi so poleg Spominčice denimo Zveza slovenskih društev za boj proti raku in Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije.