Ljubljana, 17. avgusta - Ministrstvo za zdravje bo še ta teden v javno razpravo poslalo osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi, je danes napovedal minister za zdravje Tomaž Gantar. Več podrobnosti, tudi tega, kako v zakonu predlagajo kritje manjkajočih 360 milijonov evrov sredstev za zagotavljanje dolgotrajne oskrbe, danes še ni želel razkriti.

Podrobno bodo rešitve v osnutku zakona predstavili, ko ga bodo poslali v javno obravnavo. Je pa Gantar danes na novinarski konferenci Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus), na kateri so sicer predstavili publikacijo z naslovom Organizirane oblike zagotavljanja kakovostne starosti ter spregovorili o aktualnih notranje političnih razmerah, pojasnil, da je bil cilj zakona, da bi bile vse osnovne storitve, vključno z zdravstvenimi, vsem dostopne brez dodatnega plačila.

Bo pa treba najti sredstva za "hotelski" del namestitve, gre za okoli 360 milijonov evrov. Kakšno rešitev v zakonu predlagajo za kritje teh sredstev, ni želel razkriti, je pa dejal da bo to verjetno še predmet razprave. "Predvsem pa bo odločitev družbe, ali je to pripravljena narediti in do katere mere je to sposobna izpeljati glede na razpoložljiva sredstva," je dejal.

Predsednik Zdus Janez Sušnik pa je glede osnutka zakona dejal, da bodo nanj dali pripombe, ko ga bodo dobili. Nato pa bodo sodelovali z ministrstvom za zdravje, da bodo njihove pripombe tudi upoštevali.

Gantar je danes tudi pojasnil, da je pripravljen aneks k splošnemu dogovoru za letošnje leto, v katerem med drugim dvigujejo kadrovske normative za zdravstveno nego v domovih za starejše. Točnih številk, koliko bo ta ukrep vreden, ni znal pojasniti. Je pa opozoril, da je pri sprejemanju aneksa trenutno težava, ker morajo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer se zbira denar, ki ga potem s splošnim dogovorom in pripadajočimi aneksi razporedijo, najprej zagotoviti dodatna sredstva.

Gantar je že pozval ministrstvo za finance, naj v letošnjem letu iz državnega proračuna za zdravstvo zagotovi vsaj 222,6 milijona evrov. Ali so že prejeli odgovor, pa ne ve, ker je bil v prejšnjem tednu odsoten.

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost Cveto Uršič opozoril, da bo v vsakem primeru težko najti dodatne kadre na trgu dela. Za to bo namenjenih 29 milijonov evrov, težava pa bo, kje najti ta kader. Pojasnil je, da bodo kader iskali tudi med upokojenci, študenti in prek javnih del. Poleg tega je težava financiranja osebne varovalne opreme v domovih, zlasti ker zdaj potrebujejo veliko tovrstne opreme in jo bodo težko zagotavljali iz lastnih sredstev. Tako z ministrstvom za zdravje iščejo rešitve, da bi nakup te opreme morda financirali iz evropskih sredstev.

V načrtu imajo tudi zgraditi nove domove za starejše, obstaja tudi možnost sofinanciranja prenove domov. Za hrastniški dom, kjer so v preteklih tednih imeli večji izbruh novega koronavirusa, pa je dejal, da je možnost tako obnove tega doma - gre namreč za prejšnji dijaški dom - kot tudi možnost novogradnje.

Gantar danes ni želel podati komentarja na poročanje Televizije Slovenija, da je Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke začasno prepovedala uporabo ventilatorjev Bellavista 1000, za katere je država odštela skoraj 1,7 milijona evrov. Dejal je, da se mora pred tem sestati z deležniki in pridobiti potrebne informacije.