Ljubljana, 2. septembra - Ministrstvo za zdravje je pripravilo javni razpis za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu, na katerega se bodo pod enakovrednimi pogoji prijavili tako javni kot zasebni izvajalci zdravstvenih storitev, je danes povedal minister za zdravje Tomaž Gantar. Skupna vrednost storitev bo 42 milijonov evrov, še letos bo na voljo okoli 14 milijonov evrov.

Gantar je danes v izjavi medijem dejal, da bo razpis objavljen še ta mesec, razpisana sredstva pa so do konca prihodnjega leta. Še letos nameravajo za skrajševanje čakalnih vrst nameniti okoli 14 milijonov evrov, kar je predvideno v predlogu zakona o izvrševanju proračuna, ostala manjkajoča sredstva do 42 milijonov evrov pa bodo delno črpali iz evropskih sredstev.

Razpisovali bodo tiste storitve, kjer so čakalne vrste najdaljše, po drugi strani pa najbolj vplivajo na zdravstveno stanje posameznika, med njimi so denimo ortopedske operacije hrbtenice.

Na razpis se bodo po Gantarjevih besedah lahko po enakimi pogoji prijavili tudi zasebni izvajalci zdravstvenih storitev, pri čemer bodo v razpisu tudi opredeljeni kriteriji in pogoji za spremljanje kakovosti dela.

Gantar je opozoril na slabe izkušnje iz preteklih let pri skrajševanju čakalnih vrst, ko se je v skrajševanje čakalnih vrst vlagal nov denar, po drugi strani pa se je število čakajočih prek dopustne čakalne dobe od konca leta 2013 do danes povečalo s 7000 na več kot 75.000. Kot je opozoril, so iz leta v leto slabši podatki o čakalnih dobah.

Po njegovih besedah so čakalne dobe danes na papirju še vedno krajše kot pred začetku krize, a je takšno stanje na račun tistih, ki še niso dobili nov datum za zdravstveno storitev.

Minister za zdravje v današnji izjavi tudi komentiral predlog rebalansa proračuna, ki ministrstvu namenja dodatnih dobrih 140 milijonov evrov. Po njegovih besedah gre za sredstva za ukrepe, dogovorjene v interventni protikoronski zakonodaji. Dodatno bodo v okviru zakona o izvrševanju proračuna letos dobili 50 milijonov evrov, ki bodo tudi namenjeni izvajalcem zdravstvenih storitev za vsebine, ki se nanašajo na epidemijo covida-19.

Gantar meni, da bi morala ta dodatna sredstva v letos zadostovati za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), poleg tega tudi zadnji podatki ne kažejo, da se bodo projekcije Urada za makroekonomske analize in razvoj v celoti uresničile, kot so bile nakazane. Opozoril je, da ne pozna natančno ne prihodkovne ne odhodkovne strani ZZZS, a glede na to, da bodo izvajalci realizirali med 80 in 90 odstotkov programa, bo ZZZS prihranil nekaj sredstev na ta račun, poleg tega ima ZZZS prihranke iz preteklih let. To bi po Gantarjevem mnenju moralo zadostovati, da ZZZS ne bi zamikal plačil decembrskih avansov zdravstvenim izvajalcem v prihodnje leto.

Potrdil je tudi, da bo letos sprejet aneks k splošnemu dogovoru, sprejem je predviden v septembru.

Gantar se je dotaknil tudi predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je ministrstvo pred tedni vložilo v javno razpravo. V zakonu so se odprla nekatera vprašanja, tudi polemična razprava, a minister opozarja, da se ta zakon pričakuje že 20 let in bi moral vrniti dostojanstvo starejšim. Opozoril je na kakovost oskrbe v domovih za starejše, kar se je nenazadnje pokazalo tudi v epidemiji covida-19, saj da so ponekod razmere resnično slabe in je treba veliko spremeniti.

"Verjamem, da ta zakon vse to zaobjema in da bomo našli kompromis," je povedal. Predlog financiranja bo po njegovih napovedih deležen še mnogo razprav, sami pa so predlagali solidarno financiranje.

Na vprašanje, kakšne so alternativne možnosti, če v koaliciji in vladi ne bodo podprli njihovega predloga po uvedbi dodatnega prispevka za dolgotrajno oskrbo, pa je dejal, da so bile v preteklosti ponujene različne rešitve - od prenosa plačila v dopolnilno zdravstveno zavarovanje, dodajanja proračunskih sredstev. Gantar si želi rešitve, ki bi vključevala razpršeno financiranje. Nazadnje pa se je odprla tudi široka možnost financiranja iz evropskih sredstev.

Po končani javni razpravi bodo predlog poslali v koalicijsko in nato še v medresorsko usklajevanje. Predlog zakona bi lahko bil na vladi še letos, je še napovedal Gantar.