Ljubljana, 24. decembra - Te dni mineva leto dni od sprejetja državnega programa obvladovanja raka za obdobje 2022-2026. Program, ki ga izvaja Onkološki inštitut Ljubljana, največ pozornosti namenja kakovosti obravnave bolnikov z rakom, kjer do sedaj ni bilo na voljo dovolj podatkov. Koordinatorica projekta Sonja Tomšič pa že vidi napredek v zadnjih desetih letih.

Program ima enako kot prejšnja dva državna programa zastavljene tri ključne cilje in sicer, upočasniti povečevanje števila novih bolnikov z rakom, povečati preživetje slovenskih bolnikov z rakom in izboljšati kakovost življenja bolnikov z rakom. Na področju izboljšanja kakovosti življenja bodo ukrepe usmerjali predvsem v krepitev celostne rehabilitacije in paliativne oskrbe, so sporočili iz Onkološkega inštituta Ljubljana.

Tomšičeva je izpostavila, da so z vzpostavitvijo presejalnih programov ter s sprejetjem strateških dokumentov na tem področju v zadnjih desetih letih že zabeležili vrsto uspehov, saj so uspeli obrniti trend naraščanja števila novih primerov raka pri moških in ga upočasniti pri ženskah. Poleg tega so izboljšali tudi preživetje rakavih bolnikov ter vključili paliativno oskrbo v vse klinične zdravstvene specializacije.

V letu 2022 so tako že imenovali vse predvidene strukture za delovanje in uresničevanje ciljev programa do leta 2026 in sicer strokovni svet, nadzorni svet, strokovne skupine za raka dojk, pljučnega raka, raka prostate, malignih melanomov ter raka debelega črevesa in danke in skupino predstavnikov izvajalcev za področje onkologije.

Koordinatorica projekta je izrazila upanje, da bo s tem tako začrtana pot za uresničevanje ciljev programa, zdaj pa bodo lahko svoje napore usmerili v "primarno in sekundarno preventivo, diagnostiko, zdravljenje, celostno rehabilitacijo, onkološko paliativno oskrbo, izobraževanje, raziskovanje in spremljanje bremena raka".