Koper, 3. oktobra - Mestna občina Koper, ki je lani vstopila v slovensko mrežo zdravih mest, je letos začela izvajati program projekta Koper - zdravo mesto za obdobje 2020-2024. Z dejavnostmi, ki jih bodo izvajali v okviru projekta, želijo izboljšati zdravje in blagostanje občanov, hkrati pa zmanjšati neenakosti v zdravju.

Ključne ideje projekta, ki ga je potrdil tudi koprski občinski svet, so izboljšati zdravje in blagostanje prebivalstva, zmanjšati neenakosti v zdravju, okrepiti javno zdravje ter zagotoviti zdravstvene sisteme, ki so osredotočeni na ljudi in so univerzalni, sledijo načelom enakosti, so trajnostni in visoko kakovostni, so zapisali na mestni občini.

Cilji projekta so bili načrtovani na podlagi prioritetnih področij, ki so bila določena na konferenci v danskem Kopenhagnu, in sicer gre za investicijo v človeka, načrtovanje naselij za zdravje in dobro počutje, večjo participacijo in partnerstvo za zdravje ter boljšo kakovost življenja, dvig blaginje za vse občane, promocijo miru, v luči trajnosti pa tudi zaščito našega planeta.

Projektni svet, ki ga je imenoval župan Aleš Bržan, sestavljajo člani občinskega sveta ter predstavniki organizacij v občini in občinske uprave. Njihove naloge so učinkovito, hitro in široko uveljavljanje projekta v mestu, prenos temeljnih načel Zdravje 2020 v lokalno okolje, povezovanje in učinkovito komuniciranje med različnimi organizacijami za uspešno izvajanje akcij.

Hkrati bodo s promocijo projekta spodbujali stike s sorodnimi mesti, mednarodna sodelovanja in izobraževanja, oblikovali prednostne naloge s tega področja ter skrbeli, da bo projekt vsebinsko in finančno pripravljen tako, da bo vključeval potrebe iz okolja. Naloga sveta je bila tudi priprava programa s prednostnimi nalogami, ki vključujejo aktivnosti za obdobje med letoma 2020 in 2024, katerih namen je izboljšati pogoje za zdravo življenje v koprski občini in posledično izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev.

Koprska občina tako želi skozi projekt Koper - zdravo mesto slediti viziji zdravega mesta. Prizadeva si ohranjati zdrave in čiste življenjske razmere, ob tem pa ozaveščati prebivalce in širšo družbeno skupnost, da prevzamejo večjo odgovornost za izboljšanje lastnega življenja, so v sporočilu za javnost še poudarili na koprski občini.