Ljubljana, 28. septembra - Za skrajševanje čakalnih dob je v letošnjem letu namenjenih 14 milijonov evrov, v naslednjem letu pa 28 milijonov, je minister za zdravje Tomaž Gantar pojasnil v izjavi ob robu podelitve priznanj Moj zdravnik 2020. Kot je dejal, gre za proračunska sredstva, in ne sredstva iz zdravstvene blagajne Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Poleg proračunskih sredstev so tu še sredstva iz zdravstvene blagajne, ki jih bodo z aneksom k splošnemu dogovoru v zdravstvu zagotovili za širitve programov. To je po Gantarjevi oceni bolj stimulativen način financiranja izvajalcev v specialističnih ambulantah.

Financiranje preko aneksa k splošnemu dogovoru je namenjeno tistim izvajalcem zdravstvenih storitev, ki imajo redne pogodbe z ZZZS. Za sredstva, ki bodo zagotovljena za skrajševanje čakalnih dob v okviru petega protikoronskega paketa, pa se bodo lahko potegovali tudi zasebniki, ki niso vključeni v javni zdravstveni sistem, je pojasnil minister.

Iz protikoronskega paketa bodo financirali posamične storitve, za katere so čakalne dobe najdaljše, a točne opredelitve še pripravljajo, je pristavil Gantar.

Na očitke, da bo to korak proti privatizaciji zdravstva, Gantar odgovarja, da največja privatizacija v tem smislu poteka že sedaj, ko ljudje plačujejo veliko denarja, da pridejo do zdravnika. Po novem pa bodo pri tistem zdravniku, tudi zasebniku, ki mu danes plačajo - če bo vključen v ta program -, imeli brezplačen pregled enako kot v javnem sistemu, je orisal Gantar.

Prepričan je, da gredo s tem na roko predvsem bolnikom. Ta ukrep bo po njegovih navedbah časovno omejen, in ne trajna rešitev.

Odgovarjal je tudi na vprašanje o morebitnih dodatnih pooblastilih zdravstvenih inšpektorjev in možnosti nadzorovanja zasebnih druženj. "Mislim, da je to v celoti nedorečeno, pogoji za nadzor nad zasebnimi prostori so z zakonom dokaj jasni in mislim, da to ne bo potekalo na tak način," je ocenil.