Ljubljana, 18. avgusta - Minister za zdravje Tomaž Gantar se je danes z direktorji bolnišnic pogovarjal o pripravljenosti bolnišnic za obvladovanje epidemije covida-19, razpravljali pa so tudi o finančnih zagatah bolnišnic. Gantar je predstavil možne rešitve, od bolnišnic pa pričakuje podatke o tem, koliko storitev so dejansko sposobne opraviti.

Uprave slovenskih bolnišnic so v zadnjih tednih ob predstavitvi finančnih načrtov za letošnje leto opozarjale tudi na finančne težave. Te imajo nekatere skupne imenovalce, in sicer, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v svoje cene za opravljene storitve ni vključil višjih stroškov delovne sile. Dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja je namreč dvignil plače zaposlenih v zdravstvu. Izpad prihodkov imajo bolnišnice tudi zaradi tega, ker v času epidemije niso mogle opravljali zdravstvenih storitev, zaposlenim so pa vseeno morale izplačati plače. Epidemija je podaljšala tudi že tako boleče čakalne dobe v zdravstvu.

Poročila o delu v prvem polletju so predstavniki bolnišnic danes predstavili tudi ministru za zdravje. Gantar s sodelavci je predstavnikom bolnišnic predstavil predloge za reševanje tega področja v prihodnje, zavode pa zadolžil, da poročajo, koliko rednega in dodatnega programa so dejansko zmožni izvesti do konca leta.

Minister je direktorje bolnišnic danes tudi opozoril, da novi koronavirus ne sme biti razlog, da se bolnika ne obravnava. "Zdravstvenega sistema ne bomo zaustavljali tako kot v prvem valu epidemije, zato se morajo vsi zavodi prilagoditi in nadoknaditi zamujeno v času epidemije," poudarjajo na ministrstvu.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost po srečanju, so minuli teden bolnišnice in zdravstvene domove pozvali, da pregledajo svoj način naročanja in odzivnost na klice ter se organizirajo tako, da bodo prebivalci deležni nemotene zdravstvene oskrbe na primarni in sekundarni ravni.

Minister pa je na današnjem srečanju predstavnike bolnišnic tudi opozoril, da sta za boljšo obravnavo vseh bolnikov, ne samo bolnikov z novim koronavirusom, ključni dobra organiziranost dela in usklajenost med javnimi zdravstvenimi zavodi.

O stanju v zdravstvu je danes razpravljal tudi upravni odbor ZZZS, ki je opozoril na slabšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in tudi finančnega poslovanja ZZZS zaradi epidemije covida-19.

Poleg že slišanih predlogov, naj se iz proračuna zagotovi kritje primanjkljaja javne zdravstvene blagajne, ki bi lahko ob koncu leta znašal 270 milijonov evrov, in nekaterih stroškov, ki jih zdaj krije ZZZS, so zažugali tudi zdravstvenim zavodom.

V Združenju zdravstvenih zavodov predloge ZZZS pozdravljajo, a ob tem opozarjajo, da vsi niso zadostni. Predsednik združenja Marjan Pintar je tako med drugim v izjavi za STA izpostavil, da je ZZZS kljub drugačnim zagotovilom ministra znižal avanse zdravstvenim zavodom za načrtovane programe. To po opozorilih Pintarja še poslabšuje likvidnost izvajalcev in posledično negativno vpliva na uresničljivost pričakovanj ZZZS, da bi izvajalci zdravstvenih storitev kljub epidemiji v celoti uresničili za letos dogovorjen obseg zdravstvenih storitev.

Pintar je opomnil, da ZZZS zdravstvenim zavodom za zdravstvene storitve plačuje nižje zneske, kot jih določa zakon, in tako ne krije celotnih stroškov dela, amortizacije in materialnih stroškov.

Znova je izpostavil podatke, da bi samo za izplačilo plač zdravstvenim delavcem po popravljeni plačni lestvici v zdravstvu potrebovali dodatnih 45 milijonov evrov letno, za izplačilo delovne uspešnosti zaposlenim, kot so jo dolžni izplačevati od 1. julija dalje, pa bi samo do konca leta potrebovali še 21 milijonov evrov.

Zato bi ZZZS, še preden ponuja dodatna sredstva za širitve posameznih zdravstvenih programov, moral izpolniti svoje z zakonom določene obveznosti do izvajalcev zdravstvenih storitev, je še pripomnil Pintar.