Ljubljana, 2. aprila - Danes zaznamujemo svetovni dan zavedanja o avtizmu. Ob tem Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije v poslanici izpostavlja področja, ki jih je treba urediti. Med drugim je treba osebam z avtizmom zagotoviti redne terapije. Varuh Peter Svetina pa je opozoril na pomanjkanje sistemskih rešitev in potrebo po multidisciplinarnosti.

V zvezi so v poslanici med drugim navedli razloge, zakaj še vedno potrebujemo dan zavedanja o avtizmu. "Znašli smo se v obdobju, ko nič več ni kot je bilo, ali skoraj nič več ni kot je bilo. A avtizem in z njim povezani izzivi so še vedno med nami," so navedli. Če je bila preteklo leto pozornost odločevalcev usmerjena v epidemijo, pa je zdaj usmerjena v bližajoče se volitve in v vojno v naši bližini.

Ob teh na videz tako pomembnih temah odločevalci brez osebne izkušnje z avtizmom po navedbah zveze prepogosto pozabijo na vse izzive, ki jih avtizem prinese v življenja oseb z avtizmom in njihovih družin, pa tudi v vrtce in šole, kamor so otroci in mladostniki vključeni.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina pa je opozoril na pomanjkanje sistemskih rešitev za osebe z avtizmom. Pristojne je pozval, naj prepočasne korake pri skrbi za osebe s spektroavtistično motnjo (SAM) pospešijo in se skrbi zanje že končno lotijo sistemsko ter multidisciplinarno.

Kot je dejal, bi s tem namreč omogočili povečanje števila strokovnjakov za delo z avtisti in uredili dostopnost rednih obravnav in potrebnih terapij. Po njegovem mnenju je nujna tudi vzpostavitev celostne timske obravnave posameznika ter pomoči družini.

Ob dnevu zavedanja o avtizmu so v zvezi pripravili več akcij. Med drugim bodo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi nekatere zgradbe osvetljene v modro. V sklopu projekta Avtizem SAM bodo popoldne izvedli spletno tržnico, na kateri bodo starše, družine in odrasle z avtizmom ter laično javnosti seznanili o projektu in drugih aktivnostih zveze, družinam in strokovnim delavcem pa bodo predstavili možnosti obravnave osebe z avtizmom.

Avtizem je razvojna motnja z največjim primanjkljajem na področju socialne komunikacije in interakcije ter z izrazito stereotipnostjo in nefleksibilnostjo na področju dejavnosti in interesov. Pogostnost avtizma je v zadnjih dveh desetletjih narasla za več desetkrat, kar jo uvršča med najhitreje naraščajočo razvojno motnjo. Zajema že več kot en odstotek populacije, v Sloveniji pa je glede na te podatke 20.000 oseb z motnjo avtističnega spektra (MAS).

Generalna skupščina ZN je leta 2008 2. april razglasila za svetovni dan zavedanja o avtizmu z namenom spodbujanja k boljšemu razumevanju te motnje.