Mednarodni forum znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ, kot krovni predstavnik inovativne farmacevtske industrije v Sloveniji, v imenu svojih članov, 23 farmacevtskih podjetij sporoča, da je ves njihov trud usmerjen v to, da dobava zdravil, cepiv in ostalih terapij ter oskrba z njimi poteka nemoteno.

V času epidemije COVID-19 je zagotavljanje nemotene dobave in zagotavljanje zadostnih rezerv še toliko bolj pomembno, zato so naši člani v nenehnem stiku tako s svojimi matičnimi družbami, kot z zdravstvenimi ustanovami, lekarnami in vele drogeristi glede potreb in zalog zdravil in cepiv. Ob tem vsem institucijam zagotavljamo tudi vso kooperativnost ter izmenjavo informacij, skupaj z dostopom do vseh podatkov, ki so potrebni za učinkovito podporo slovenskemu zdravstvenemu sistemu v času epidemije.