Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb letos že sedmo leto zapored pripravlja strateško konferenco Vrednost inovacij. Tokrat bo potekala v sodelovanju z Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke, JAZMP. 

Konferenca bo v torek, 9. oktobra 2018, z začetkom ob 13. uri v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije

Na konferenco se lahko prijavite na tej povezavi.

Program konference

13.00-13.03     Otvoritev konference

13.03-13.15     Uvodni nagovori 
Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
Samo Fakin, minister za zdravje

13.15-13.30    Rastoče breme kroničnih nenalezljivih bolezni in vloga slovenskega zdravstva v razmerah hitro starajočega prebivalstva
Petra Došenović Bonča, Jože Sambt, Ekonomska fakulteta

13.30-13.45     Trendi na področju zagotavljanja inovativnih zdravil v Sloveniji
Marjan Sušelj, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

13.45-14.00     Različni obrazi pojavnosti kroničnih nenalezljivih bolezni
Rade Pribaković Brinovec, predstojnik Centra za  upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, NIJZ

14.00-14.15    Naložbe v javno zdravje: utemeljitev, strategije in izzivi 
Dirk Poelaert, Vaccines Europe

14.15-14.30     Programi celostne rehabilitacije za čim prejšnje vračanje bolnikov v življenje
Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L

14.30-14.45    Sistemsko uvajanje novih tehnologij v Republiki Sloveniji kot odraz EU procesov/JAZMP 
Stanislav Primožič, v.d. direktorja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke 

14.45-15.00    Odmor

15.00-16.00    Okrogla miza 

Sodelujoči:
•    Tanja Mate, Ministrstvo za zdravje
•    Marjan Sušelj, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
•    Stanislav Primožič, Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke
•    Katarina Verhnjak, Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb
•    Petra Došenović Bonča, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

16.00 Zaključni pozdrav Foruma