12. oktobra 2021 se bodo ministri za zdravje držav članic EU srečali na neformalnem sestanku v Sloveniji, na katerem bo prisotna tudi Stella Kyriakides, komisarka za zdravje in varnost hrane. Dnevni red sestanka bo, med drugim, zajemal tudi teme dostopnosti in razpoložljivosti zdravil, odziva in pripravljenosti na čezmejne grožnje zdravju ter odpornost zdravstvenih sistemov.

Združenje EFPIA pozdravlja predloge Slovenskega predsedstva Svetu EU za krepitev Evropske zdravstvene unije, ki so predstavljeni v osnutkih sklepov Sveta.

Pozdravljamo osnutek sklepa sveta, ki države članice in Komisijo poziva k ustreznemu osredotočanju na iskanje možnosti za izboljševanje dostopnosti in razpoložljivosti zdravil, predvsem protimikrobnih. Na področju boja proti protimikrobni odpornosti je potrebno sprejeti celovit sklop politik, ki bodo zagotovile boljšo ozaveščenost, upravljanje in programe nadzora. Nujno moramo nasloviti tudi neuspehe aktualnega ekonomskega ogrodja za protimikrobna sredstva na področju spodbujanja trajnih investicij v raziskave in razvoj na tem zares kritičnem področju. Za doseganje tega cilja pozivamo k razvoju nove spodbude na Evropskem nivoju v obliki prenosljivega podaljšanja ekskluzivnosti (transferable exclusivity extension - TEE), ki n spoštuje preudarno uporabo tako, da finančno nagrado loči od obsega receptov. Za premagovanje komercialnih izzivov, povezanih z ustrezno uporabo protimikrobnih sredstev, je treba nagraditi uspešne inovacije na nivoju, ki omogoča povečanje sredstev za raziskave in razvoj protimikrobnih zdravil, obenem pa zagotoviti trajnosten nabor inovativnih protimikrobnih zdravil za spopadanje s prihodnjimi grožnjami AMR in dostop bolnikov do teh zdravil, ko jih potrebujejo..

Glede vključitve uporabe obstoječih zdravil za nove indikacije v osnutek sklepa Sveta in verjetno temo pogovorov na jutrišnjem sestanku želi EFPIA poudariti, da je združenje hkrati z drugimi trgovinskimi organizacijami, združenji bolnikov in regulatorji iz evropskih držav sodelovalo z Evropsko komisijo pri pripravi pilotnega projekta rabe obstoječih zdravil za nove indikacije s strokovno skupino Evropske komisije za varen in pravočasen dostop do zdravil za bolnike (STAMP)2. Rezultati pilotnega projekta bodo najverjetneje predstavljeni ob koncu tega meseca in bodo lahko pomagali pri sprejemanju nadaljnjih političnih odločitev. V komentarju na besedilo osnutka je generalna direktorica združenja EFPIA Nathalie Moll povedala: »Kot smo videli v primeru multiplega mieloma, je uporaba obstoječih zdravil s patentno zaščito ali brez za nove indikacije lahko učinkovit način za izpolnjevanje potreb po zdravilih sirotah ali pediatričnih zdravilih. Vsekakor pa je za takšno novo uporabo pomembno soglasje imetnika dovoljenja za promet. Verjamemo, da bi morala nova inovativna zdravila in že znana zdravila, ki se pričnejo uporabljati za zdravljenje redke bolezni, prejeti enake spodbude, saj je pomembno, da se zmanjšajo ovire, povezane z regulativo, dostopnostjo zdravil, oblikovanjem cen in umeščanjem zdravil v sistem javnega financiranja.«