Svet ESPCO je na današnjem sestanku podal informativno poročilo o napredku številnih z zdravjem ter zdravstvom povezanih zadev in sprejel sklepe Sveta Slovenskega predsedstva o krepitvi Evropske zdravstvene unije. Pogovori so bili med drugim osredotočeni na odziv EU na pandemijo, pripravo  evropske Farmacevtske strategije  in na evropski načrt za boj proti raku.

Pandemija covida-19 je razkrila številne šibkosti evropskih kapacitet za odziv na tako obsežno krizo javnega zdravja in zagotavljanje ustrezne koordinacije ter odločanja na podlagi dokazov na vseh nivojih, potrebnih za učinkovit boj proti pandemiji in njenim posledicam. Ad-hoc rešitve so bile oblikovane uspešno: vzpostavitev Evropskega organa za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere - HERA, Uredba Sveta o izrednih okvirih za zdravstvene protiukrepe in Uredba o oblikovanju Evropske zdravstvene unije so pomembni koraki, ki bodo Evropo opremili za učinkovit odziv na globalne grožnje zdravju. 

EFPIA in FarmaForum razumeta zaskrbljenost, ki jo je povzročil pojav različic covida-19, zato smo zavezani sodelovanju in delitvi znanja ter izkušenj z znanstveno skupnostjo, regulatornimi in javnozdravstvenimi organi po svetu. Zato pozivamo institucije EU, da zagotovijo ohranitev spodbud na globalnem in EU nivoju za podjetja, ki bodo nadaljevala z raziskovanjem novih različic, diagnostičnih postopkov, zdravil in cepiv za boj proti covidu-19.

EFPIA in FarmaForum pozdravljata Sklepe Sveta o krepitvi Evropske zdravstvene unije. Delimo si skupni cilj razvoja in zagotavljanja dostopnosti do novih zdravil za vse bolnike v EU. Pri tem poudarjamo, da sta optimizacija regulatornih poti za urejanje novih indikacij za obstoječa zdravila in ustrezne spodbude pomembna cilja. 

Obstoječi evropski regulatorni okvir se mora prilagoditi novim okoliščinam, hkrati pa sta njegova stabilnost in predvidljivost industriji omogočila investiranje v raziskave in razvoj, dobavo novih zdravil bolnikom, zdravstvenim sistemom in celotni družbi. EFPIA in FarmaForum ostajata zaskrbljena zaradi pomanjkanja političnih reform za naslavljanje tržnih nepravilnosti na področju protimikrobnih zdravil in pozivata k razvoju novih spodbud na evropskem nivoju v obliki prenosljivega podaljšanja ekskluzivnosti (transferable exclusivity extension - TEE).  

Veseli nas pozornost, ki jo zaključki Sveta posvečajo promociji cepljenja, zgodnjega zaznavanja in presejalnih programov. Pozdravljamo tudi priporočila, ki jih je sprejela zaključna konferenca o skupnih ukrepih Inovativnega partnerstva proti raku (iPAAC) in integracijo priporočil za prihajajoče izvajanje evropskega načrta za boj proti raku.

EFPIA in FarmaForum se zahvaljujeta slovenskemu predsedstvu za delo na področju zdravja in zdravstva v Evropi in se veselita sodelovanja z vsemi deležniki v prihajajočem francoskem predsedstvu, z namenom izvajanja evropske Farmacevtske strategije  in oblikovanja boljše, bolj zdrave in varnejše prihodnosti za Evropo.

Z zavedanjem, da gre za multidisciplinarne in dolgoročne zdravstvene teme, kjer je potrebno sodelovanje različnih ministerstev, direktoratov Evropske komisije ter številnih socialnih in političnih partnerjev se veselimo nadaljnjega vključevanja pri iskanju kar najboljših rešitev.