Bruselj, 26. april 2023 Objava farmacevtske zakonodaje EU je pomemben mejnik, saj si tako EU, države članice in industrija prizadevajo za izboljšanje dostopa do zdravil in cepiv ter oživitev razvoja znanosti in inovacij v Evropi.

Nathalie Moll, generalna direktorica EFPIA, je povedala: »EFPIA s svojimi članskimi družbami in združenji že od vsega začetka podpira cilje farmacevtske strategije EU. Zagotavljanje hitrejšega in pravičnejšega dostopa do zdravil, preprečevanje in zmanjševanje pomanjkanja zdravil ter zagotavljanje vodilnega položaja Evrope na področju medicinskih inovacij so naši skupni cilji.  Žal današnji predlogi spodkopavajo raziskave in razvoj v Evropi, hkrati pa ne naslavljajo dostopa do zdravil za bolnike.«

Hubertus von Baumbach, predsednik združenja EFPIA, je dejal: »Pozdravljamo ukrepe za prilagajanje evropskega regulativnega okvira na prihodnost in spodbuditev raziskav na področju novih načinov boja zoper protimikrobno odpornost. Revidirana zakonodaja naj bi povečala konkurenčnost Evrope, toda "neto" učinek v teh predlogih opisanih politik v sedanji obliki ogroža evropsko konkurenčnost, zmanjšuje privlačnost za naložbe v inovacije ter ovira evropsko znanost, raziskave in razvoj. Za dejansko uresničitev na bolnike osredotočenih ambicij EU na področju znanosti o življenju, je nujno opraviti celovito oceno  učinkov revidirane farmacevtske zakonodaje na konkurenčnost.«

Nathalie Moll je nadaljevala: »V osnutku farmacevtske zakonodaje je opisan pristop s kaznovanjem inovacij, če zdravilo v dveh letih ni na voljo v vseh državah članicah. Ta je v osnovi zgrešen in za podjetja predstavlja nemogoč cilj. Znano je, da se velika večina zamud pri dostopu do novih zdravil pojavi po tem, ko podjetje odda vlogo za določitev cene in razvrstitev zdravila na listo  ter čaka na odločitev, da bo novo zdravilo dostopno bolnikom. Za odpravo desetkratnih razlik v dostopu do novih zdravil v EU morajo vsi partnerji nemudoma sesti za skupno mizo in se lotiti reševanja dejanskih težav, ne pa sprejeti neuporabno zakonodajo na ravni EU, ki je obsojena na neuspeh.«

V prihodnjih mesecih bomo sodelovali s poslanci Evropskega parlamenta, Sveta in drugimi deležniki, da bi skupaj poskrbeli, da bo sveženj revidirane farmacevtske in patentne zakonodaje ustrezal potrebam bolnikov, zdravstvenim sistemom držav članic in evropskega sektorja znanosti o življenju.

Če sprememb ne bo, bo "zapuščina" te Komisije ta, da bo Evropa postala zgolj potrošnik medicinskih inovacij drugih regij, evropski bolniki pa bodo na najnovejše dosežke na področju zdravstva čakali dlje kot kdaj koli prej.