Koronavirus (COVID-19) se nezadržno širi po celem svetu in prizadevanja za njegovo zajezitev so vsak dan intenzivnejša. Prav tako tudi iskanje cepiva, k čemur je pristopila celotna farmacevtska stroka. Izziv pred katerega je danes postavljeno človeštvo je velik. Vsa vlaganja in napori farmacevtov imajo danes samo en cilj – poiskati cepivo zoper COVID-19.

K skupnemu iskanju cepiva so tako pristopile tudi družbe članice Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb GIZ kot tudi EFPIA, Evropska zveza farmacevtskih industrij in združenj, ki poziva k sodelovanju vseh pri takojšnjemu ukrepanju za zajezitev pandemije in iskanju rešitev za preprečitev le te v bodoče. EFPIA svoje napore usmerja predvsem v tri področja:

1. zagotavljanje ustrezne oskrbe bolnikov z zdravili, ki jih nujno potrebujejo;

2. podporo deležnikom v zdravstvu, državnim institucijam, zdravstvenim sistemom in organizacijam v boju proti COVID-19;

3. intenziven razvoj cepiv, diagnostike in zdravljenja v pomoč boju proti COVID-19.

Bolj kot kadarkoli prej, smo predstavniki farmacevtske industrije stopili skupaj z namenom, da v najkrajšem možnem času razvijemo in izdelamo učinkovito cepivo zoper COVID-19. Farmacevtska podjetja in raziskovalne institucije zato javno delimo svoje ugotovitve ter rezultate raziskav in testiranj, saj današnja situacija to od nas zahteva. Obenem se moramo zavedati, da se razvoj novega cepiva ne zgodi iz danes na jutri, temveč je proces, ki terja svoj čas.

Redno naprej sodelujemo z vsemi deležniki v zdravstvu, državnimi institucijami in zdravstvenimi institucijami, ki jih oskrbujemo s potrebnimi zdravili in medicinskimi pripomočki za blaženje učinkov koronavirusa. To bomo počeli dokler ne bomo razvili učinkovitega cepiva. Klinične raziskave novega cepiva so v polnem teku. In takoj, ko bo cepivo zoper COVID-19 odobreno, bomo poskrbeli, da bo na razpolago ter dostopno vsem.

To so naša prizadevanja, to so naše zaveze.

#BrezPredaha #WeWontRest